รีเซต

SUSCO ปันผล 0.20 บ. XD 15 มี.ค. จ่าย 20 พ.ค.

SUSCO ปันผล 0.20 บ. XD 15 มี.ค. จ่าย 20 พ.ค.
ทันหุ้น
1 มีนาคม 2567 ( 18:18 )
32
SUSCO ปันผล 0.20 บ. XD 15 มี.ค. จ่าย 20 พ.ค.

#SUSCO #ทันหุ้น - บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)  หรือ SUSCO แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 1 มี.ค. มีมติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) 18 มี.ค. 2567วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 15 มี.ค. 2567 วันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค.2567 จ่ายปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ก.ค. 2566 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566

 

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 25 เม.ย. 2567 เวลา 9.30 น. วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) 18 มี.ค.2567วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม 15 มี.ค.2567 วาระการประชุมที่สำคัญ จ่ายปันผลเป็นเงินสด การเปลี่ยนแปลงกรรมการ สถานที่ประชุมห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น ของบริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ 139 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง