ธกส.ปล่อยสินเชื่อนวัตกรรมใหม่ ดอกเบี้ยล้านละร้อยแห่งแรก ส่งเสริมเลี้ยงแพะครบวงจร จ.สระแก้ว

ธกส.ปล่อยสินเชื่อนวัตกรรมใหม่ ดอกเบี้ยล้านละร้อยแห่งแรก ส่งเสริมเลี้ยงแพะครบวงจร จ.สระแก้ว
77ข่าวเด็ด
29 สิงหาคม 2563 ( 01:15 )
283
ธกส.ปล่อยสินเชื่อนวัตกรรมใหม่ ดอกเบี้ยล้านละร้อยแห่งแรก ส่งเสริมเลี้ยงแพะครบวงจร จ.สระแก้ว

ธนาคาร ธกส.สระแก้ว ปล่อยสินเชื่อชุมชนสร้างไทย คิดดอกเบี้ยล้านละ 100 บาท แห่งแรก หลังวิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมใหม่ลงนาม MOU ส่งเสริมการเลี้ยงแพะปศุสัตว์แปลงใหญ่แบบครบวงจรในพื้นที่ ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

 

เมื่อวันที่ 28 ส.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมองค์การบริการส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว นายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอวังน้ำเย็น เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมใหม่ โดยนางกชพร นวลสุวรรณ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมใหม่ กับ นายวีระศักดิ์ เนตรเกื้อกูล ประธานเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแกะแห่งประเทศไทย โดยสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมใหม่ ได้รับเงินสนับจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) โครงการสินเชื่อชุมชนสร้างไทย มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ และผู้แทน ธกส.สาขาวังน้ำเย็น ร่วมเป็นสักขีพยาน มีเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังน้ำเย็น และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมใหม่ ร่วมรับฟังความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงแพะและเงื่อนไขการได้รับและส่งคืนสินเชื่อให้แก่ ธกส.จำนวนกว่า 60 คน

 

 

 

ทั้งนี้ นางกชพร นวลสุวรรณ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมใหม่ เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวต้องการส่งเสริมเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์สร้างความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มเลี้ยงแพะเนื้อและการตลาดครบวงจร เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะเนื้อให้เป็นอาชีพที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืน และยกระดับมาตรฐานให้ผลผลิตมีคุณภาพ สนับสนุนสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.สระแก้ว เชื่อมโยงธุรกิจจัดหาปัจจัยการผลิตขนส่งแพะ สร้างเครือข่ายธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้แก่สมาชิก โดยธนาคารสนับสนุนจ่ายสินเชื่อตลอดห่วงโซ่มูลค่าการผลิต ส่งเสริมให้เกษตรกรเพื่อต่อยอดสู่เกษตรอุตสาหกรรมและเพิ่มแพะขุนคุณภาพส่งให้เครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแกะแห่งประเทศไทย เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

 

 

นายวีระศักดิ์ เนตรเกื้อกูล ประธานเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแกะแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การเลี้ยงแพะตั้งแต่คัดเลือกพันธุ์ นำมาเลี้ยงด้วยวิธีที่ได้มาตรฐาน โรคของแพะ การให้อาหาร การทำอาหารสำหรับหน้าแล้ง การปลูกพืชเพื่อเป็นอาหาร ซึ่งต้องปลอดสาร การนำสู่ตลาด การแปรรูป การประกอบเมนูอาหารเหมือนกับเนื้อสัตว์ทั่วไป การนำเข้าโรงฆ่าที่ได้มาตรฐานและเทคนิคในการดูแลแพะให้อ้วนและสามารถขายได้ราคา ซึ่งการทำ MOU ในครั้งนี้ เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการได้รับสินเชื่อชุมชนสร้างไทย คิดดอกเบี้ยล้านละเพียง 100 บาท ที่มีเงื่อนไขว่า การตลาดต้องนำการผลิต ซึ่งวิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมใหม่แห่งนี้ ได้เสนอโครงการเพื่อขอรับทุนเป็นแห่งแรกของจังหวัดสระแก้ว

 

นายวีระศักดิ์ กล่าวอีกว่า การเลี้ยงแกะและแพะสายพันธุ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ จ.สระแก้ว ทั้งที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและจัดหามาจากแหล่งอื่น จำนวนกว่า 500 ตัว ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่และจะทำเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้สนใจ โดยเฉพาะจะเปิดโอกาสให้นักเรียนและเยาวชนได้เข้าไปเรียนรู้การเลี้ยงแพะและแกะ ที่เป็นอาชีพแนวใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 91 หมู่ที่ 26 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว หมายเลขมือถือ 095-8109956

 

นายสากล สีมะวงษ์ ข้าราชการบำนาญ ซึ่งหันมาทำฟาร์มเลี้ยงแพะและแกะกว่า 300 ตัว ในพื้นที่ริมเขาตะกรุบ ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว กล่าวว่า เลี้ยงแพะไว้หลายสายพันธ์ ใช้พื้นที่ปลูกหญ้ากว่า 10 ไร่ โดยอาชีพการเลี้ยงแพะขณะนี้ทางกลุ่มต้องการจะเลี้ยงเพื่อขายให้เครือข่ายฯเชื่อมโยงไปทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้จำนวนที่เกษตรกรเลี้ยงยังมีจำนวนไม่แน่นอน ถ้าระบุว่า ต้องการจำนวน 300-400 ตัว ในแต่ละช่วง เราไม่สามารถทำให้ได้ จึงต้องมีการส่งเสริมและทำกันแบบครบวงจร โดยการเลี้ยงแพะถือเป็นสัตว์ที่ให้ผลผลิตเร็ว ซึ่งจะช้าอยู่ปีแรกหรือ 2 ปีแรก ที่เราต้องเลี้ยงแพะ แต่หลังจากนั้นแพะจะเลี้ยงคนได้ สามารถขายแพะเพื่อเลี้ยงตัวเองได้ตลอด

“เกษตรกรไม่ควรจะเอาการเลี้ยงแพะเป็นอาชีพหลัก หรือหวังกินกับแพะไม่ได้ เราทำงานอื่นปกติ แต่เลี้ยงแพะแค่ให้อาหารตอนเช้าเราก็ไปทำงานปกติ แล้วมาให้อาหารอีกทีตอนเย็นก็จะเป็นรายได้เสริมได้ ซึ่งผมยินดีให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่สนใจ หลังจากนี้จะทำเป็นฟาร์มปิดเพื่อควบคุมโรคด้วย สำหรับการที่กลุ่มเกษตรกรได้ไปร่วมทำเอ็มโอยูกับเครือข่ายฯ ถือว่า เมื่อเราเลี้ยงแล้วมีที่ขายแน่นอน มีผู้รับซื้อแน่นอน ” นายสากล กล่าว

—————————–

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง