รีเซต

สรรพสามิตอุตรดิตถ์ มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือสุราสามทับ สู้ภัยโควิด-19

สรรพสามิตอุตรดิตถ์ มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือสุราสามทับ สู้ภัยโควิด-19
77ข่าวเด็ด
24 มีนาคม 2563 ( 07:41 )
93
สรรพสามิตอุตรดิตถ์ มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือสุราสามทับ สู้ภัยโควิด-19

ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์  นายพงษ์สิทธิ์ สุโมตยกุล สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ส่งมอบ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์ 75% ผ่านนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าฯจ.อุตรดิตถ์ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อส่งมอบให้กับ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลประจำอำเภอและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทุกแห่งของจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อใช้ทำความสะอาดมือโครงการกระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัยโควิด – 19

ทั้งนี้สืบเนื่องจากกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แอลกอฮอล์หรือสุราสามทับ นำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ โดยการให้สิทธิทางภาษีของแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นการลดต้นทุนทางภาษีและเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่(โควิด-19) จากการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ ทั่วประเทศ 3 แสนลิตร โดยกระจายทั่วประเทศ

 โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ได้ส่งมอบ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์ 75% จำนวน 3,000 ลิตร ให้กับสถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งในจังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์หรือแจกจ่ายให้แก่ประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทั้งนี้สำหรับหน่วยงานราชการหรือองค์กรภาคเอกชนที่มีความประสงค์จะขออนุญาตใช้สุราสามทับ(แอลกอฮอล์) เพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม ทั้งที่มีวัตถุประสงค์ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อการจำหน่ายหรือมีวัตถุประสงค์ทำขึ้นเพื่อจำหน่ายก็ดี สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยตรงที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ใกล้บ้านหรือเว็บไซต์กรมสรรพสามิต www.excuse.goth