28 ศูนย์พักคอยฯ ในกรุง รับผู้ป่วยโควิดแล้ว 7,568 ราย

28 ศูนย์พักคอยฯ ในกรุง รับผู้ป่วยโควิดแล้ว 7,568 ราย
มติชน
30 กรกฎาคม 2564 ( 15:19 )
10
28 ศูนย์พักคอยฯ ในกรุง รับผู้ป่วยโควิดแล้ว 7,568 ราย
 

วันนี้ (30 ก.ค. 64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) นำคณะไปตรวจความพร้อมศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation) เขตบางกอกน้อย ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เขตบางกอกน้อย โดยมีนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัด กทม. คณะผู้บริหาร กทม. สำนักการแพทย์ สำนักงานเขตบางกอกน้อย สน.บางกอกน้อย รพ.ศิริราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูล

 

 

 

 

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า สำหรับศูนย์พักคอยฯ เขตบางกอกน้อย ใช้พื้นที่อาคารโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 120 เตียง แบ่งเป็น ชาย 60 เตียง และหญิง 60 เตียง ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานที่ให้มีความเหมาะสม อาทิ จุดคัดกรองผู้ป่วย จุดวัดอุณหภูมิและวัดค่าออกซิเจน จุดบริการอาหารและน้ำดื่ม ติดตั้งเตียง จัดวางที่นอน ระบบไฟฟ้า ระบบเสียงตามสาย ระบบรักษาความปลอดภัย CCTV ระบบอินเตอร์เน็ต ติดตั้งพัดลม ฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย ห้องน้ำและห้องสุขา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อ ตลอดจนสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ สนธิกำลังกับสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่และฝ่ายความมั่นคง ร่วมดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลศิริราชและศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม เป็นผู้บริหารจัดการผู้ป่วย กำหนดเปิดให้บริการได้ในวันที่ 3 สิงหาคมนี้

 

 

 

 

วันเดียวกัน นางศิลปสวย ไปตรวจความพร้อมศูนย์พักคอยฯ เขตบางกอกใหญ่ ณ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกอกใหญ่ โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กองทัพเรือ รพ.บางปะกอก 8 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูล โดยศูนย์ฯ เปิดให้บริการวันนี้ (30 ก.ค. 64) รองรับผู้ป่วยได้ 50 เตียง เฉพาะผู้ป่วยหญิง โดยมีทีมแพทย์จาก รพ.บางปะกอก 8 และศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม เป็นผู้บริหารจัดการผู้ป่วย

 

 

 

 

ทั้งนี้ กทม.ได้จัดตั้งศูนย์พักคอยฯ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจรับรองว่าติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ 6 กลุ่มเขต โดยมีเป้าหมาย 1 เขต 1 ศูนย์พักคอย ซึ่งขณะนี้ กทม.สามารถจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อแล้ว 60 แห่ง สามารถเปิดรับผู้ป่วยได้แล้ว 28 แห่ง รองรับผู้ป่วยแล้ว 7,568 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.) มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกผู้ป่วยออกมาจากบ้าน เพื่อพักคอยที่ศูนย์ฯ มีการคัดกรองอาการและดูแลเบื้องต้น เพื่อรอการส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาล ลดปัญหาการแพร่ระบาดและติดเชื้อของคนในครอบครัวและชุมชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง