รีเซต

'ไทยสมายล์'คุมเข้มมาตรฐานสุขอนามัย รองรับความปลอดภัยผู้โดยสารช่วงหยุดยาว

'ไทยสมายล์'คุมเข้มมาตรฐานสุขอนามัย รองรับความปลอดภัยผู้โดยสารช่วงหยุดยาว
มติชน
4 ธันวาคม 2563 ( 19:10 )
71
'ไทยสมายล์'คุมเข้มมาตรฐานสุขอนามัย รองรับความปลอดภัยผู้โดยสารช่วงหยุดยาว

ไทยสมายล์ ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยมาอย่างต่อเนื่อง รองรับการเดินทางแบบ New Normal พร้อมขอความร่วมมือผู้โดยสารปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้โดยสารปลอดภัยตลอดการเดินทาง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลหยุดยาวที่ผู้โดยสารมีความจำเป็นต้องการเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก

 

นางชาริตา ลีลายุทธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันในต่างประเทศและประเทศเพื่อนบ้านยังคงเกิดการระบาดของโควิด-19 มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ประเทศไทยก็ยังคงพบการติดเชื้ออยู่บ้างบางส่วน ทำให้ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ไทยสมายล์ตระหนักถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสาร ทั้งจุดบริการต่างๆ ภายในสนามบิน และการบริการต่างๆ บนเครื่องบิน

 

โดยไทยสมายล์ได้มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อวางแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานการให้บริการในทุกจุดอย่างรัดกุม จึงจำเป็นต้อง ขอความร่วมมือจากผู้โดยสารทุกท่านในการปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อกำหนดตลอดการเดินทาง ดังต่อไปนี้

 

– แนะนำให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางมาถึงสนามบินล่วงหน้า 3 ชั่วโมง ก่อนเวลาการเดินทาง เนื่องจากมีขั้นตอนการตรวจเช็คภายในสนามบินที่เพิ่มขึ้น

 

– เนื่องจากการเฝ้าระวังคัดกรองผู้โดยสารโดยการตรวจวัดอุณหภูมิ ซึ่งต้องไม่เกิน 37.3 องศา ทางไทยสมายล์ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเดินทาง กรณีที่ผู้โดยสารที่มีอาการเข้าข่ายเฝ้าระวัง

 

– ผู้โดยสารจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ตั้งแต่เข้าพื้นที่สนามบินจนกระทั่งออกจากสนามบิน

 

– ผู้โดยสารที่ไม่มีสัมภาระต้องโหลด สามารถทำการเช็คอินด้วยตนเองผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน/ เว็บไซต์ หรือตู้เช็คอินอัตโนมัติที่สนามบิน

 

– สำหรับสัมภาระที่ต้องการนำขึ้นเครื่อง ขอแนะนำให้ผู้โดยสารนำขึ้นเท่าที่จำเป็น และมีขนาดตามที่สายการบินกำหนด ซึ่งสัมภาระดังกล่าวจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม รวมถึงสามารถวางไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้าของผู้โดยสารได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสช่องเก็บสัมภาระ

 

– ผู้โดยสารสามารถรับบริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์ได้ในทุกจุดบริการของไทยสมายล์

 

ในส่วนของไทยสมายล์นั้น ทั้งลูกเรือและนักบิน จะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายในทุกครั้ง ก่อนเเละหลังการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ ลูกเรือจะสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ได้แก่ แว่น goggles, ถุงมือยาง และหน้ากากอนามัย ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ และเมื่อเดินทางถึงสนามบินปลายทาง จะมีการทำความสะอาดทุกจุดสัมผัส (High Touch Areas) ด้วยน้ำยาประสิทธิภาพสูงในอากาศยานทุกเที่ยวบิน นอกจากนี้ ผู้โดยสารยังสามารถมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย ด้วยระบบกรองอากาศภายในเครื่องบินที่ได้มาตรฐาน แผงกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (HEPA: High-Efficiency-Particulate-Air) ที่สามารถกรองฝุ่นละอองอนุภาคขนาดเล็กได้ 99.99% ซึ่งติดตั้งบนเครื่องบินทุกลำ

 

นอกจากนี้ สายการบินไทยและไทยสมายล์ ยังเป็น 2 สายการบินแรกของประเทศไทย ที่ได้รับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration: SHA) จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นและช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยให้แก่ผู้โดยสารตลอดการเดินทาง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง