รีเซต

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ลดคุ้มครองเงินฝากเหลือรายละ 1 ล้านบาทต่อสถาบันการเงิน เริ่ม 11 ส.ค. นี้

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ลดคุ้มครองเงินฝากเหลือรายละ 1 ล้านบาทต่อสถาบันการเงิน   เริ่ม 11 ส.ค. นี้
TNN Wealth
6 สิงหาคม 2564 ( 11:12 )
160
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ลดคุ้มครองเงินฝากเหลือรายละ 1 ล้านบาทต่อสถาบันการเงิน   เริ่ม 11 ส.ค. นี้

ข่าววันนี้ นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก บอกว่า ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค.64 เป็นต้นไป ผู้ฝากเงินในสถาบันการเงินภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก จะได้รับความคุ้มครองเงินฝากในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝากต่อสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นวงเงินที่กำหนดตามกฎหมาย


โดยวงเงินลดลงจากเดิมกำหนดคุ้มครองเงินฝากอยู่ที่ 5 ล้านบาท จนถึงวันที่ 10 ส.ค.นี้ สำหรับปัจจุบัน มีผู้ฝากเงินที่ได้รับความคุ้มครองเงินฝากทั้งหมด 82.07 ล้านราย คิดเป็น 98.03% ของผู้ฝากทั้งระบบ ซึ่งถือเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ


ส่วนข้อมูลเงินฝาก ณ วันที่ 31 พ.ค.64 ผู้ฝากในระบบสถาบันการเงินภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันมีทั้งหมด 83.72 ล้านราย เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 63 พบว่า จำนวนผู้ฝากเพิ่มขึ้น 1.337 ล้านราย หรือเพิ่มขึ้น 1.62% 


โดยจำนวนผู้ฝากที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นผู้ฝากรายย่อยซึ่งมีเงินฝากไม่เกิน 1 ล้านบาท คิดเป็น 97% ของจำนวนผู้ฝากที่เพิ่มขึ้น และเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองมีจำนวนทั้งสิ้น 15.28 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 347,940 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.33% จากสิ้นปีก่อน


สำหรับการฝากเงินไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่ฝากเงินเป็นสกุลเงินบาท กับสถาบันการเงินของไทยภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ไทย 18 แห่ง สาขาธนาคารต่างประเทศ 12 แห่ง บริษัทเงินทุน 2 แห่ง บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 3 แห่ง รวม 35 แห่ง


โดยความคุ้มครองนั้น จะคุ้มครองทันทีในลักษณะ 1 รายชื่อผู้ฝากต่อ 1 สถาบันการเงิน โดยคุ้มครองบัญชีเงินฝาก 5 ประเภท ได้แก่ 1.เงินฝากกระแสรายวัน 2.เงินฝากออมทรัพย์ 3.เงินฝากประจำ 4.บัตรเงินฝาก และ 5.ใบรับฝากเงิน 
.
โดยบัญชีเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองต้องเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น หากสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ผู้ฝากจะได้รับเงินฝากคืนภายใน 30 วัน ตามวงเงินที่กฎหมายกำหนด

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง