รีเซต

จริงหรือ? ผู้อื่นรู้ยอดเงินในบัญชีได้ หากรู้เบอร์มือถือที่ผูกพร้อมเพย์

จริงหรือ? ผู้อื่นรู้ยอดเงินในบัญชีได้ หากรู้เบอร์มือถือที่ผูกพร้อมเพย์
TNN ช่อง16
21 พฤศจิกายน 2565 ( 09:22 )
82
จริงหรือ? ผู้อื่นรู้ยอดเงินในบัญชีได้ หากรู้เบอร์มือถือที่ผูกพร้อมเพย์

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ไขข้อสงสัย "ผู้อื่นรู้ยอดเงินในธนาคารได้ หากรู้เบอร์มือถือที่ผูกพร้อมเพย์" จริงหรือ ธปท. ชี้แจงแล้ว


จากกรณีที่มีแชร์ข้อมูลว่าผู้ที่สมัครพร้อมเพย์ที่ผูกกับเบอร์มือถือ แล้วถ้าผู้อื่นรู้เบอร์มือถือจะให้สามารถรู้ยอดเงินในบัญชีของเราได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลังได้ชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง เนื่องจากธนาคารและบริษัทที่ดูแลระบบกลาง ไม่สามารถนำข้อมูลลูกค้ามาเปิดเผย หรือขายต่อข้อมูลได้ เพราะมีกฎหมายรองรับอยู่ คือ พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ร.บ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และ พ.ร.ฎ. ควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์


นอกจากนั้น มีประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งผู้ให้บริการพร้อมเพย์ทั้งธนาคารพาณิชย์ และผู้ให้บริการระบบกลางพร้อมเพย์ต้องปฏิบัติตาม อีกทั้งธนาคารพาณิชย์และบริษัทที่ดูแลระบบกลาง เป็นระบบปิดที่มีการดูแลรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ISO 27001 คนภายนอกไม่สามารถต่อเข้ากับระบบพร้อมเพย์ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตทั่วไปได้รวมถึงการดูแลระบบสารสนเทศ (IT) ในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานความถูกต้อง ความพร้อมใช้ของระบบการดูแลการเข้าถึงข้อมูล การสำรองข้อมูล และการมีแผนรองรับกรณีฉุกเฉิน


ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.bot.or.th หรือโทร. 02 2835353


บทสรุปของเรื่องนี้คือ : การที่ผู้อื่นรู้เบอร์มือถือที่ผูกพร้อมเพย์ ไม่สามารถทำให้รู้ยอดเงินในธนาคารได้ โดยธนาคารและบริษัทที่ดูแลระบบกลางนั้น ไม่สามารถนำข้อมูลลูกค้ามาเปิดเผย หรือขายต่อข้อมูลได้ เพราะมีกฎหมายควบคุมอยู่

ที่มา ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

ภาพจาก AFP/TNN Online

ข่าวที่เกี่ยวข้อง