รีเซต

พรุ่งนี้วันสุดท้าย! กกต.เตือนต้องแจงเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอบจ.

พรุ่งนี้วันสุดท้าย! กกต.เตือนต้องแจงเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอบจ.
TNN ช่อง16
26 ธันวาคม 2563 ( 19:50 )
200
พรุ่งนี้วันสุดท้าย! กกต.เตือนต้องแจงเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอบจ.

วันนี้ (26ธ.ค.63) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่าเตือนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา แต่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สามารถแจ้งเหตุจำเป็นต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น ภายในวันที่ 27 ธันวาคมนี้ โดย กกต.ได้ประสานกับสำนักทะเบียนกลาง จัดบุคลากรในการรับคำร้องเกี่ยวกับการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 26 -27 ธ.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

ผู้ที่ต้องการแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะต้องกรอกรายละเอียดตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือทำเป็นหนังสือ ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด อาทิ มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วน เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ซึ่งไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ โดยสามารถยื่นได้ด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนซึ่ง ซึ่ง กกต.จะยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิได้ที่ www.ect.go.th

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แต่ไม่ไปใช้สิทธิ์และไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะถูกจำกัดสิทธิ 6 ประการ เป็นเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่หากมีการแจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะไม่ถูกจำกัดสิทธิในการเลือกตั้งตามกฎหมาย


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง