รีเซต

กยท. เล็งขอ 3.5 หมื่นล้าน ผุดเฟส 2 ประกันรายได้ยาง 60 บาท/ก.ก. หวังชะลอผลกระทบโควิด

กยท. เล็งขอ 3.5 หมื่นล้าน ผุดเฟส 2 ประกันรายได้ยาง 60 บาท/ก.ก. หวังชะลอผลกระทบโควิด
ข่าวสด
10 เมษายน 2563 ( 13:27 )
140
กยท. เล็งขอ 3.5 หมื่นล้าน ผุดเฟส 2 ประกันรายได้ยาง 60 บาท/ก.ก. หวังชะลอผลกระทบโควิด

 

กยท.เล็งประกันยาง60บาท - นายประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ดกยท.) เมื่อวันที่ 9 เม.ย.ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 วงเงิน 35,000 ล้านบาท ผ่านโครงการฝากยางไว้ที่บ้าน ต้านภัยโควิด ที่ กยท. ได้เสนอเป็นมาตรการชะลอการขายยางของเกษตรกรชาวสวนยางจากผลกระทบการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อเข้ารับประกันรายได้ให้ชาวสวนยางพารา ที่ราคายางพาราไม่ต่ำกว่า 60 บาท/กิโลกรัม (ก.ก.)

 

ทั้งนี้ กยท. ได้หารืออย่างไม่เป็นทางการกับนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ พบชาวสวนกำลังเดือดร้อนจาก สถานการณ์โควิด-19 ไม่ต่างจากประชาชนคนไทย ในกลุ่มอื่นๆ ทั่วประเทศ จึงพิจารณาช่วยเหลือชาวสวนยาง ตามแนวทางเดิมเพื่อให้ชาวสวนสามารถมีรายได้เพิ่มในช่วงวิกฤต แต่ต้องนำโครงการฯ ไปยังที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เป็นการเร่งด่วนและขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอใช้งบประมาณจากเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ของกระทรวงการคลัง

 

โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 วงเงิน 25,000 ล้านบาท ที่จะสิ้นสุดในเดือนมี.ค. และจ่ายเงินงวดสุดท้ายให้ชาวสวนยางในเดือนเม.ย.นี้ จะถอดแบบจาก โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 เพื่อสามารถจ่ายเงินส่วนต่าง ให้กับเกษตรกร โดยระยะที่ 1 มีเกษตรกรที่มีบัตรสีเขียวและสีชมพูรวม 1,711,252 ราย พื้นที่สวนยางรวม 17,201,391 ไร่ ได้รับสิทธิรับเงินส่วนต่างประกันรายได้ ตามชนิดของยางพารา โดย ชาวสวนที่เข้าร่วมโครงการได้ไม่เกิน 25 ไร่/ราย

 

“โครงการระยะที่ 2 จะใช้เงินมากกว่าระยะที่ 1 ประมาณ 1 หมื่นล้านบาท เพราะจากราคายางพาราที่ตกต่ำทำให้ส่วนต่างที่คิดว่า ภาครับต้องจ่ายชดเชยจะสูงขึ้น เพราะราคารับประกันกำหนดไว้ที่ราคา 60 บาทต่อก.ก. และจากการสำรวจเกษตรกรล่าสุด ทะเบียนเกษตรกรชาวสวนเพิ่มขึ้นประมาณ 50,000 ราย ทำให้ต้องมีการเพิ่มงบประมาณมากขึ้น และในส่วนของการดำเนินในระยะที่ 1 จะสิ้นสุดการจ่ายเงินงวดสุดท้ายคือ เม.ย.นี้ หากสามารถดำเนินการทัน ระยะที่ 2 จะสามารถจ่ายเงินให้เกษตรกรผ่าน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกเดือนจนสิ้นสุดโครงการ”

 

นายประพันธ์ กล่าวว่า ราคาอ้างอิงสำหรับยางพารา เบื้องต้นยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60 บาท/ก.ก. , น้ำยางสด (DRC 100%) 57 บาท/ก.ก. , ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) ราคา 23.00 บาท/ก.ก. โดยรายได้จะแบ่งสัดส่วนรายได้ เจ้าของสวน 60% และคนกรีด 40% ของรายได้ทั้งหมด