รีเซต

ทช.เปิดตัวโครงการจ้างงาน 4 จังหวัดชายฝั่ง หวังช่วยฟื้นป่าชายเลน

ทช.เปิดตัวโครงการจ้างงาน 4 จังหวัดชายฝั่ง หวังช่วยฟื้นป่าชายเลน
77ข่าวเด็ด
1 กรกฎาคม 2563 ( 07:10 )
58
ทช.เปิดตัวโครงการจ้างงาน 4 จังหวัดชายฝั่ง หวังช่วยฟื้นป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทุ่มงบประมาณกว่า 18 ล้านบาท เพื่อช่วยคนตกงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ใน 4 พื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง และ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ และ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563 นอกจากนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ย้ำการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนดำเนินการทันที ไม่มีแรงงานผี ไม่มีการหักหัวคิวและต้องโปร่งใส ยุติธรรม พร้อมเตรียมขยายผลหากผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่าสืบเนื่องจาก วิกฤติสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รัฐบาลนำโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติสถานการณ์ดังกล่าว โดยได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตาม อาจมีพี่น้องประชาชนบางกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการเยียวยา ขาดรายได้ และว่างงาน จึงเป็นเหตุให้รัฐบาลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำ “โครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)” เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบกว่า 16,488 ราย โดยมีสนง.ปลัดกระทรวง ทส.กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ โดยจะจ้างงานเพื่อการสำรวจทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ การปลูกเพิ่มพื้นที่ป่า การจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data เป็นต้น ซึ่งมีอัตราการจ้างเหมารายละ 9,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563 และภายหลังเสร็จสิ้น 3 เดือน หากผลการดำเนินงานประสบผลสำเร็จอย่างดี รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณเงินกู้ช่วยสนับสนุนสานต่อโครงการจนครบ 1 ปี และขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นว่า การดำเนินงานของรัฐบาลจะเน้นความโปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ สุดท้ายตนอยากฝากพี่น้องประชาชนทุกคน

“ประเทศไทย หัวใจสำคัญ คือ การเดินไปข้างหน้าด้วยความพร้อมเพียงกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง อยากให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นในการทำงานของรัฐบาลที่พยายามให้การช่วยเหลือเยียวยาอย่างทั่วถึง การดำเนินงานครั้งนี้ นอกจากช่วยพี่น้องประชาชนให้มีรายได้ เรายังได้ผืนป่าที่สมบูรณ์กลับคืนมาอีกด้วย ถือเป็นประโยชน์ชั้นที่ 1 และผืนป่าที่สมบูรณ์ก็ยังสร้างคุณประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนและลูกหลานของเรา ซึ่งถือเป็นประโยชน์ชั้นที่ 2 ผืนป่าที่สมบูรณ์ที่เกิดจากการลงแรงของพี่น้องประชาชนในการสำรวจ ปลูก และดูแล จะต้องคงอยู่อย่างยั่งยืนและยาวนานจนถึงรุ่นลูกหลานเราต่อไป”

นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวภายหลังเสร็จสิ้นการเปิดโครงการที่อ.บางปะกง ว่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เตรียมการช่วยเหลือประชาชน นักศึกษา และบัณฑิตที่ตกงาน ภายใต้ “โครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)” โดยมีการจ้างงานกว่า 675 อัตรา งบประมาณรวม 18,225,000 บาท สำหรับการจ้างงาน ตนได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1, 2 และ 3 รับผิดชอบดำเนินโครงการฯ โดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (สทช. 1) จัดจ้างจำนวน 195 อัตรา ปฏิบัติงานท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (สทช. 2) จัดจ้างจำนวน 250 อัตรา ปฏิบัติงานท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (สทช. 3) จัดจ้างจำนวน 230 อัตรา ปฏิบัติงานท้องที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการสำรวจพื้นที่การใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลน นอกจากนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นย้ำให้เร่งรัดการจ้างงาน ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวนโยบายและเงื่อนไขที่รัฐกำหนด และติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายผลการดำเนินงานในระยะต่อ ๆ ไป โดยในวันนี้ (1 กรกฎาคม 2563) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เปิดตัวโครงการฯ ดังกล่าว ใน 4 พื้นที่ ได้แก่ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง และ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ และ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร อย่างไรก็ตาม หากประชาชนท่านใดสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (สทช. 1) หมายเลขโทรศัทพ์ 038-020070 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (สทช. 2) หมายเลขโทรศัพท์ 038-467372 และ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (สทช. 3) หมายเลขโทรศัพท์ 032-470459

ด้านนายทัตพงษ์ ศรีตระกูล ผู้ร่วมโครงการจากตำบลสองคลอง กล่าวว่า ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ตนและชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสองคลองและตำบลท่าข้าม ที่อยู่รอบพื้นที่ป่าชายเลนต่างประสบปัญหาเรื่องขาดแคลนรายได้และว่างงาน เมื่อตนได้ทราบข่าวจากการประชาสัมพันธ์ของผู้ใหญ่บ้าน จึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการจ้างงานฯ ครั้งนี้ ซึ่งตนรู้สึกดีใจและขอบคุณรัฐบาลที่พยายามให้การช่วยเหลือชาวบ้านอย่างทั่วถึง ตนก็ได้ทำงานในพื้นที่หมู่บ้านที่อยู่ไม่ต้องออกไปทำงานต่างที่ต่างถิ่น ได้ฟื้นฟูป่าชายเลนที่ชาวบ้านในหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์ในวิถีชีวิตประจำวันอยู่แล้ว ตนอยากให้รัฐบาลได้ทำโครงการแบบนี้ต่อไปอีก ตนและชาวบ้านพร้อมที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล รัฐบาลดูแลชาวบ้าน ชาวบ้านจะดูแลป่าชายเลนและทรัพยากรในพื้นที่อย่างดี นายทัตพงษ์ กล่าวทิ้งทาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง