รีเซต

จีนเล็งสร้างศูนย์คลังข้อมูลขนาดใหญ่ด้าน 'วัสดุใหม่'

จีนเล็งสร้างศูนย์คลังข้อมูลขนาดใหญ่ด้าน 'วัสดุใหม่'
Xinhua
26 มกราคม 2567 ( 12:35 )
23
จีนเล็งสร้างศูนย์คลังข้อมูลขนาดใหญ่ด้าน 'วัสดุใหม่'

(แฟ้มภาพซินหัว : กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน วันที่ 11 มิ.ย. 2023)

ปักกิ่ง, 26 ม.ค. (ซินหัว) -- จีนเตรียมก่อสร้างศูนย์คลังข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับวัสดุใหม่ ขณะประเทศเดินหน้าสร้างความเป็นดิจิทัลแก่อุตสาหกรรมวัตถุดิบแผนงานระยะ 3 ปี (2024-2026) ซึ่งออกโดย 9 หน่วยงานรัฐบาล รวมถึงกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันพฤหัสบดี (25 ม.ค.) ระบุว่าจีนจะก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมการสร้างความเป็นดิจิทัล และศูนย์นวัตกรรมการผลิตสำหรับภาคส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมวัตถุดิบ รวม 4 แห่งอุตสาหกรรมวัตถุดิบมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างความเป็นดิจิทัลของการผลิต และครองสัดส่วนราวร้อยละ 30 ของผลผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มของบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในจีน จึงมีการกำหนดเป้าหมายสร้างความเป็นดิจิทัลจนถึงปี 2026 และพันธกิจ 14 ประการ ซึ่งรวมถึงเสริมสร้างสมรรถนะขั้นพื้นฐาน และปรับปรุงการบริการสนับสนุนนอกจากนั้นจีนจะเกื้อหนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมวัตถุดิบควบคู่กับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้วยการจัดตั้งกลไกอันสอดคล้องกับความต้องการและนวัตกรรมของบริษัทวัตถุดิบและปัญญาประดิษฐ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง