รีเซต

ก.แรงงาน-สธ.-กาชาด คุม 'โควิด-19' แรงงานต่างด้าว นำร่อง 'สมุทรสาคร-ปทุมธานี'

ก.แรงงาน-สธ.-กาชาด คุม 'โควิด-19' แรงงานต่างด้าว นำร่อง 'สมุทรสาคร-ปทุมธานี'
มติชน
17 เมษายน 2563 ( 16:48 )
138
ก.แรงงาน-สธ.-กาชาด คุม 'โควิด-19' แรงงานต่างด้าว นำร่อง 'สมุทรสาคร-ปทุมธานี'

กระทรวงแรงงาน- เมื่อวันที่ 17 เมษายน ที่กระทรวงแรงงาน นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ร่วมกับ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายเชิดศักดิ์ วิสุทธิกุล ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน (กกจ.) เข้าร่วม ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอร์เร้นซ์ (Video Conference) ร่วมกับ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด แรงงานจังหวัด และจัดหางานจังหวัดปทุมธานี และสมุทรสาคร เพื่อหารือในประเด็นความร่วมมือในการเข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด- 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวในพื้นที่

 

 

นายดวงฤทธิ์ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ กระทรวงแรงงาน และสภากาชาดไทย ร่วมมือกันให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าว โดยจัดทำเอกสารเผยแพร่เป็นภาษาของแรงงานต่างด้าว เพื่อให้สามารถสื่อสารเข้าใจง่าย รวมทั้งการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาลดผลกระทบ การมอบสิ่งของเพื่อบรรเทาทุกข์ เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ถุงยังชีพ เป็นต้น

 

 

“รวมทั้งกระบวนการการเข้ารับการตรวจรักษาพยาบาลกรณีมีประวัติการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง ตลอดจนขั้นตอนการคัดกรอง การกักตัวเอง 14 วัน ตามกระบวนการที่ สธ.กำหนด เสริมสร้างสร้างการรับรู้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยนำร่องในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร และ จ.ปทุมธานี หลังจากนั้นจะขยายความร่วมมือไปยังจังหวัดต่างๆ ต่อไป” นายดวงฤทธิ์ กล่าว

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง