รีเซต

หมอทวีศิลป์” ชี้ ชลบุรี มาตรการ “โควิด-19” เข้ม แต่พบป่วย เพราะติดเชื้อกันเองในบ้าน

หมอทวีศิลป์” ชี้ ชลบุรี มาตรการ “โควิด-19” เข้ม แต่พบป่วย เพราะติดเชื้อกันเองในบ้าน
มติชน
11 เมษายน 2563 ( 12:57 )
246
หมอทวีศิลป์” ชี้ ชลบุรี มาตรการ “โควิด-19” เข้ม แต่พบป่วย เพราะติดเชื้อกันเองในบ้าน

 หมอทวีศิลป์ ชี้ ชลบุรี มาตรการ “โควิด-19” เข้ม แต่พบป่วย เพราะติดเชื้อกันเองในบ้าน

เมื่อวันที่ 11 เมษายน ที่ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล “โควิด-19” ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) แถลงข่าวความคืบหน้าของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จำนวน 2,518 ราย พบใน 68 จังหวัด กรมควบคุมโรคได้ จัดอันดับจังหวัดที่มีอัตราป่วยสะสมสูงสุด 10 ลำดับแรกของประเทศไทย ได้แก่
1.กทม. จำนวน 1,280 ราย
2.ภูเก็ต 172 ราย
3.นนทบุรี 148 ราย
4.สมุทรปราการ 106 ราย
5.ยะลา 77 ราย
6.ชลบุรี 75 ราย
7.ปัตตานี 74 ราย
8.สงขลา 55 ราย
9.เชียงใหม่ 40 ราย
10.ปทุมธานี 33 ราย
และ อยู่ในระหว่างสอบสวนโรค 72 ราย

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ประเทศไทยมีทั้งหมด 9 จังหวัด จากเดิมมี 15, 13, 10 จังหวัดตามลำดับ ได้แก่ 1.กำแพงเพชร 2.ชัยนาท 3.ตราด 4.น่าน 5.บึงกาฬ 6.พิจิตร 7.ระนอง 8.สิงห์บุรี และ 9.อ่างทอง จึงอยากให้ประชาชนให้ความร่วมมือรักษาพื้นที่สีเขียวนี้ไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า อัตราการป่วยต่อประชากรแสนคน จำแนกตามจังหวัดที่รับรักษา ในจำนวน 2,518 คน 68 จังหวัด สามารถจำแนกได้ดังนี้
1.ภูเก็ต อัตราส่วน 41.61 (คนต่อแสนประชากร)
2.กทม. อัตราส่วน 22.57
3.ยะลา อัตราส่วน 14.41
4.นนทบุรี อัตราส่วน 11.78
5.ปัตตานี อัตราส่วน 10.26
6.สมุทรปราการ อัตราส่วน 7.94
7.สตูล อัตราส่วน 4.96
8.ชลบุรี อัตราส่วน 4.85
9.สงขลา อัตราส่วน 3.83
10.กระบี่ อัตราส่วน 3.37

“ในจำนวนการพบผู้ป่วยต่ออัตราประชากรแสนคน พบว่า 5 อันดับแรก ยังคงเป็น จ. ภูเก็ต กทม. จ.ยะลา จ.นนทบุรี และ จ.ปัตตานี ซึ่งภูเก็ตยังเป็นจังหวัดที่พบผู้ป่วยในอัตราส่วนที่สูงที่สุดคือ ในจำนวนประชากร 1 แสนคนจะพบว่ามีผู้ป่วย 42 ราย ” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า จังหวัดที่มีความชุกของโรคสูง 1 จังหวัด คือ จ.ชลบุรี โดยทีมกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้จัดทำแผนภูมิระหว่างสถิติผู้ป่วยและมาตรการในพื้นที่ ว่ามาตรการเหล่านั้นส่งผลให้ตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร โดยพบว่าเมื่อวันที่ 17 มีนาคม มีการพบผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ และในวันที่ 18 ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ทำการปิดสถานบันเทิงและสถานที่เสี่ยงต่างๆ หลังจากนั้น ตัวเลขของผู้ป่วยหยุดนิ่งไปจนกระทั่งวันที่ 22 มีนาคม ที่พบผู้ป่วยในวันเดียวจำนวน 14 ราย

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงว่าหลังจากได้รับเชื้อไปแล้วผู้ที่ติดเชื้ออยู่ในระหว่างการฟักเชื้อของโรคและยังไม่แสดงอาการ และหลังจากนั้นก็พบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โดยในวันที่ 25 มีนาคมผู้ว่าราชการได้สั่งปิดเกาะ ห้างสรรพสินค้าและสวนสาธารณะเพิ่มเติม และจะพบว่าวันที่ 26 – 29 มีนาคมพบจำนวนผู้ป่วยในพื้นที่ลดลง และหลังจากนั้นพบว่ามีการเพิ่มขึ้นในจำนวนผู้ป่วยที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นการติดเชื้อภายในบ้าน และเมื่อวันที่ 2 เมษายน จึงมีคำสั่งให้ปิดหาดและโรงแรม รวมถึงห้ามเข้า-ออกพื้นที่พัทยา เพื่อลดจำนวนหน่วยในพื้นที่และผู้ที่จะนำเชื้อจากนอกพื้นที่เข้ามา

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง