รีเซต

เทศบาลนครเจดีย์ใหญ่ ประกาศงดจัดกิจกรรมรวมตัว-งานรื่นเริง เข้มตรวจค้นโควิด-19

เทศบาลนครเจดีย์ใหญ่ ประกาศงดจัดกิจกรรมรวมตัว-งานรื่นเริง เข้มตรวจค้นโควิด-19
มติชน
21 ธันวาคม 2563 ( 19:08 )
128
เทศบาลนครเจดีย์ใหญ่ ประกาศงดจัดกิจกรรมรวมตัว-งานรื่นเริง เข้มตรวจค้นโควิด-19

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ที่ห้องประชุมขั้น3 สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม นายหมวดเอก เอกพันธ์ คุปตวัช นายกเทศมนตรีนครนครปฐม เป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์โควิด-19 มีนายศรีศักดิ์ สังข์เฉย ปลัดเทศบาลนครนครปฐม รายงานประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 85/2563 เรื่องการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

 

 

ทั้งนี้ มาตรการการดำเนินการป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ให้ข้าราชการและบุคลากรที่เดินทางไป-กลับ จ.นครปฐม จ.สมุทรสาคร หรือมีที่พักอาศัยอยู่ในจ.สมุทรสาคร ให้ปรับเปลี่ยนเป็นการทำงานที่บ้าน (work from home) และขอความร่วมมือภาครัฐและเอกชน งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก เช่น งานเทศกาลปีใหม่ กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และงานรื่นเริงต่างๆ แต่หากจะจัดงาน ต้องเสนอแผนควบคุมโรคเพื่อขออนุญาต คกก.โรคติดต่อจังหวัด เพื่อพิจารณาก่อน

 

ด้านการป้องกันให้มีด่านคัดกรองแรงงานต่างด้าว เดินทางเข้าสู่พื้นที่ การใช้สวนสาธารณะเพื่อการออกกำลังกาย งดการรวมตัว จัดเจ้าหน้าที่ตรวจค้นหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกในแรงงานต่างด้าว 100% ในตลาดสดทุกแห่ง รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าคนกลางที่มีการติดต่อซื้อขายสินค้าอาหารทะเลจาก จ.สมุทรสาคร การดำเนินการคัดกรองเชื้อโควิดในแรงงานต่างด้าวในแคมป์คนงานก่อสร้างอย่าง ต่อเนื่อง 100% ขอความร่วมมือศาสนสถานต่างๆ ในพื้นที่ งดให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำ กิจกรรมภายในพื้นที่ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และให้สถานศึกษา สำรวจผู้ปกครองของนักเรียนที่เป็นแรงงานต่างด้าว เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองโควิด-19 สถานประกอบการร้านอาหาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ต้องเข้มงวดในการตรวจคัดกรองผู้ที่เข้าไปใช้บริการ 100% สวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างของโต๊ะอาหาร งดเต้น พร้อมทำความสะอาดสถานที่ตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้เพื่อความปลอดภัย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง