รีเซต

แรงงานเกาหลีใต้ 'ลางานเลี้ยงลูก' เพิ่มขึ้นในปี 2021

แรงงานเกาหลีใต้ 'ลางานเลี้ยงลูก' เพิ่มขึ้นในปี 2021
Xinhua
22 ธันวาคม 2565 ( 17:33 )
57
แรงงานเกาหลีใต้ 'ลางานเลี้ยงลูก' เพิ่มขึ้นในปี 2021

โซล, 22 ธ.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันพุธ (21 ธ.ค.) สำนักงานสถิติเกาหลีใต้ เปิดเผยว่าพนักงานชาวเกาหลีใต้ลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตรเพิ่มขึ้นในปี 2021 โดยเฉพาะจำนวนคุณพ่อมือใหม่ที่ลางานเพื่อดูแลลูกเพิ่มขึ้นรายงานระบุว่ามีพนักงานลงทะเบียนลาเพื่อเลี้ยงดูลูกที่อายุต่ำกว่า 8 ปี หรืออยู่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทั้งหมด 173,631 คนในปี 2021 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากปีก่อนหน้า โดยจำนวนคุณพ่อที่ลางานเพื่อเลี้ยงดูลูกเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 อยู่ที่ 41,910 คนในปี 2021พนักงานชายที่ใช้เวลาช่วงวันหยุดเพื่อดูแลลูกคิดเป็นร้อยละ 24.1 ของการลาเพื่อเลี้ยงดูลูกทั้งหมดในปี 2021 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 จากปีก่อนหน้า ซึ่งสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มต้นรวบรวมข้อมูล ส่วนจำนวนแม่ที่ลาคลอดลดลงร้อยละ 1.1 อยู่ที่ 131,721 คนร้อยละ 71 ของคุณพ่อที่ลางานเพื่อเลี้ยงดูลูกได้รับการว่าจ้างจากบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพนักงาน 300 คนขึ้นไป ขณะร้อยละ 3.2 เป็นคุณพ่อที่ได้รับการว่าจ้างจากบริษัทขนาดเล็กที่มีพนักงาน 4 คนหรือต่ำกว่านั้นหากพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรม คุณพ่อที่ทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตครองสัดส่วนการลาเพื่อเลี้ยงดูลูกมากที่สุดที่ร้อยละ 22.4 ในปี 2021 ขณะคุณแม่ในอุตสาหกรรมสุขภาพและสวัสดิการสังคมครองสัดส่วนการลาคลอดมากที่สุดที่ร้อยละ 18.4

ข่าวที่เกี่ยวข้อง