‘ก.ล.ต.’ อนุมัตินับ 1 ไฟลิ่ง ‘บมจ.แอดเทค ฮับ’ จ่อขายหุ้นไอพีโอ 40 ล้านหุ้น ตบเท้าเข้า ‘ตลท.’

‘ก.ล.ต.’ อนุมัตินับ 1 ไฟลิ่ง ‘บมจ.แอดเทค ฮับ’ จ่อขายหุ้นไอพีโอ 40 ล้านหุ้น ตบเท้าเข้า ‘ตลท.’
มติชน
23 เมษายน 2564 ( 06:14 )
13
‘ก.ล.ต.’ อนุมัตินับ 1 ไฟลิ่ง ‘บมจ.แอดเทค ฮับ’ จ่อขายหุ้นไอพีโอ 40 ล้านหุ้น ตบเท้าเข้า ‘ตลท.’

นายเอกจักร บัวหภักดี กรรมการผู้จัดการสายงานวาณิชธนกิจ บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด เปิดเผยในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ในการนำหุ้น บริษัท แอดเทค ฮับจำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายใต้ชื่อย่อ “ADD” ว่า ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้นับ 1 ไฟลิ่งของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยบริษัทฯ มีแผนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (ไอพีโอ) จำนวน 40ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และคาดว่าจะนำเสนอขายหลักทรัพย์เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายในครึ่งปีแรกนี้

 

 

ADD ดำเนินธุรกิจผู้ให้บริการระบบสนับสนุนบริการดิจิทัลคอนเทนต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบันบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 80 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 160 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 60 ล้านบาท คิดเป็นจำนวน 120 ล้านหุ้น โดยภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีทุนที่เรียกชำระแล้ว 80 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 160 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

 

 

ในขณะที่ผลการดำเนินงานย้อนหลังในปี 25612563 มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้จากการให้บริการเท่ากับ 289.48 ล้านบาท 302.04 ล้านบาท และ 345.53 ล้านบาท ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวมย้อนหลังดังกล่าว เท่ากับ 29.29 ล้านบาท 39.50 ล้านบาท และ 72.37 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีสัดส่วนรายได้หลักมาจากบริการระบบสนับสนุนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ประมาณ 8395% ของรายได้รวม รองลงมาเป็นรายได้จากบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประมาณ 417% ของรายได้รวม และมีรายได้จากบริการสื่อและโฆษณาออนไลน์น้อยกว่า 2% ของรายได้รวม

 

 

นายชวัล บุญประกอบศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แอดเทค ฮับ หรือ “ADDเปิดเผยว่า สำหรับวัตถุประสงค์ในการระดมทุนครั้งนี้ เพื่อใช้ขยายงานในส่วนของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการต่อยอดธุรกิจการพัฒนาระบบด้านการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์ และดิจิทัลโซลูชั่น เพื่อสยายปีกสู่การเป็นผู้นำด้านการพัฒนาระบบสนับสนุนดิจิทัลแพลฟอร์มทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยปัจจุบัน บมจ.แอดเทค ฮับ เป็นผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ โดยแบ่งธุรกิจออกเป็น 1. ผู้ให้บริการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์ 2. ผู้ให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 3. ผู้ให้บริการสื่อและโฆษณาบนแพลตฟอร์มออนไลน์

 

 

นายชวัล กล่าวว่า นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มบริการพัฒนาระบบชำระเงินค่าบริการหรือสินค้าผ่านผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เข้ามาเป็นหนึ่งในช่องทางการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้แก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อให้ผู้ใช้โทรศัพท์สามารถชำระเงินค่าบริการผ่านระบบ Carrier Billing โดยไม่ต้องใช้เงินสดหรือบัตรเครดิต ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้โทรศัพท์ โดยการชำระเงินผ่านผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถใช้งานได้ทั้งแบบเติมเงิน (Prepaid) และแบบรายเดือน (Postpaid) ซึ่งบริษัทฯ จะได้รับส่วนแบ่งรายได้จากรายการที่ผ่านระบบของบริษัท ทั้งนี้ ในไตรมาสแรกปี 2564 ระบบ Carrier Billing ได้รองรับการซื้อเหรียญดิจิทัลในแอปพลิเคชัน ซึ่งเหรียญดิจิทัลดังกล่าวสามารถนำไปซื้อสินค้าดิจิทัลในแอปพลิเคชันได้หลากหลายประเภท อาทิ เพลงรอสาย ภาพพื้นหลัง สติ๊กเกอร์ สัญลักษณ์แสดงอารมณ์ (Emoji) เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง