งดมีเซ็กซ์ 30 วัน! หลังหายป่วย "โควิด-19" หมอแนะสวมถุงยาง เลี่ยงกอดจูบ

งดมีเซ็กซ์ 30 วัน! หลังหายป่วย "โควิด-19" หมอแนะสวมถุงยาง เลี่ยงกอดจูบ
มติชน
13 พฤษภาคม 2563 ( 17:17 )
198
3
งดมีเซ็กซ์ 30 วัน! หลังหายป่วย "โควิด-19" หมอแนะสวมถุงยาง เลี่ยงกอดจูบ

งดมีเซ็กซ์ 30 วัน! หลังหายป่วย “โควิด-19” หมอแนะสวมถุงยาง เลี่ยงกอดจูบ

โควิด-19 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีผลการศึกษาในประเทศจีน ที่พบไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในน้ำอสุจิของผู้ชายที่มีการติดเชื้อดังกล่าว รวมทั้งผู้ป่วยฟื้นตัวจากการรักษาหายแล้วนั้น ว่า จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ผลการศึกษาของประเทศจีนดังกล่าว ยังมีความไม่ชัดเจนของผลการวิจัยว่าสามารถติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้

“ข้อมูลนี้เป็นการศึกษาเบื้องต้นโดยใช้ตัวอย่างขนาดเล็ก ซึ่งต้องศึกษาข้อมูลให้มากขึ้นกว่านี้ อีกทั้งไม่ได้บอกว่าเป็นเชื้อไวรัสที่มีชีวิตอยู่ (viable virus) หรือไม่ ขณะเดียวกัน การศึกษาจากแหล่งข้อมูลอื่น ก็ยังไม่พบเชื้อก่อโรคโควิด-19 ในน้ำอสุจิด้วย และที่ผ่านมา ไวรัสสายพันธุ์อื่นในกลุ่มโคโรนาก็ไม่มีรายงานว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส่วนในประเทศไทยยังไม่มีผลยืนยันว่าพบเชื้อโควิด-19 ในน้ำอสุจิ รวมถึงการติดโรคผ่านทางน้ำอสุจิ” นพ.วีรวัฒน์ กล่าว

ทั้งนี้ นพ.วีรวัฒน์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หากต้องการมีเพศสัมพันธ์ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 แนะนำให้ใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ และเมื่อพิจารณาถึงโอกาสการแพร่กระจายเชื้อตามปกติที่ผ่านทางฝอยละออง และการสัมผัสของเชื้อนี้ในคนที่เพิ่งหายป่วยจากโควิด-19 ควรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์และการสัมผัสใกล้ชิดกันเป็นเวลา 30 วัน นับจากที่เริ่มแสดงอาการ เนื่องจากจะมีความเสี่ยงจากการกอดหรือจูบได้ หรือสวมถุงยางอนามัยทุกครั้ง ถือเป็นการป้องกันที่ดี นอกจากนี้ ยังสามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้อีกด้วย

“สำหรับเชื้อก่อโรคโควิด-19 มีช่องทางติดต่อหลักคือ ฝอยละอองจากการไอ จาม หรือการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโดยตรง แต่สามารถป้องกันตัวเองและป้องกันไม่ให้เชื้อก่อโรคโควิด-19 แพร่กระจายสู่คนอื่นได้ คือ 1.ล้างมือบ่อยๆ เป็นเวลา 20 วินาที ด้วยสบู่และน้ำหรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% 2.หลีกเลี่ยงการพบปะใกล้ชิด รักษาระยะห่าง 1-2 เมตร โดยเฉพาะกับคนที่มีอาการป่วย 3.หากรู้สึกไม่สบาย ควรอยู่บ้านและกักตัวเองให้ห่างจากคนอื่นในบ้าน และ 4.ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านหรืออยู่ในที่ชุมชน” นพ.วีรวัฒน์ กล่าว

นอกจากนี้ นพ.วีรวัฒน์ กล่าวว่า ทั้งการติดเชื้อเอชไอวีและการติดเชื้อโควิด-19 ต้องไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ หากเราเรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกันอย่างถูกวิธี ก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย และใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมได้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

ข่าวที่เกี่ยวข้อง