รีเซต

จีนปรับลด 'ค่าทดสอบกรดนิวคลีอิก' ตรวจโควิด-19 เพิ่มเติม

จีนปรับลด 'ค่าทดสอบกรดนิวคลีอิก' ตรวจโควิด-19 เพิ่มเติม
Xinhua Thai
25 พฤษภาคม 2565 ( 19:48 )
22
จีนปรับลด 'ค่าทดสอบกรดนิวคลีอิก' ตรวจโควิด-19 เพิ่มเติม

ปักกิ่ง, 25 พ.ค. (ซินหัว) -- วันพุธ (25 พ.ค.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจีน (NHSA) เรียกร้องให้หน่วยงานท้องถิ่นปรับลดราคาการทดสอบกรดนิวคลีอิกเพื่อตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) เหลือไม่เกิน 16 หยวน (ราว 82 บาท) ต่อคนต่อครั้ง

 

สำนักงานฯ เปิดเผยว่าราคาการทดสอบกรดนิวคลีอิกแบบหมู่คณะไม่เกิน 10 คน ไม่ควรเกิน 5 หยวน (ราว 25 บาท) ต่อคนต่อครั้ง พร้อมกำหนดให้ภูมิภาคระดับมณฑลทุกแห่งปรับเปลี่ยนราคาให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 10 มิ.ย. นี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลเพื่อลดต้นทุนการทดสอบกรดนิวคลีอิก ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการส่งเสริมการรับมือกับโรคระบาดอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้ จีนได้ปรับลดราคาการทดสอบกรดนิวคลีอิกช่วงปีที่ผ่านมา จากมากกว่า 120 หยวน (ราว 615 บาท) ต่อคนต่อครั้ง เหลือไม่เกิน 60 หยวน (ราว 307 บาท) ในเดือนกันยายนปีก่อน ก่อนจะลดลงเหลือ 40 หยวน (ราว 205 บาท) ในเดือนธันวาคม และ 28 หยวน (ราว 143 บาท) ในเดือนเมษายนปีนี้นอกจากนั้นสำนักงานฯ ยังได้ส่งเสริมมาตรการอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการจัดซื้อน้ำยาตรวจแบบรวมศูนย์ เพื่อให้ราคาการทดสอบลดลงอย่างสมเหตุสมผลและต่อเนื่อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง