นักธุรกิจต่างชาติมองเศรษฐกิจไทยยังแย่ - ชี้อีก 6 เดือนข้างหน้าก็ยังไม่ดี จี้แก้ปัญหาว่างงานจากโควิด

นักธุรกิจต่างชาติมองเศรษฐกิจไทยยังแย่ - ชี้อีก 6 เดือนข้างหน้าก็ยังไม่ดี จี้แก้ปัญหาว่างงานจากโควิด
ข่าวสด
1 มีนาคม 2564 ( 17:53 )
38
นักธุรกิจต่างชาติมองเศรษฐกิจไทยยังแย่ - ชี้อีก 6 เดือนข้างหน้าก็ยังไม่ดี จี้แก้ปัญหาว่างงานจากโควิด

นักธุรกิจต่างชาติมองศก.ยังแย่ - นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า สถาบันยุทธศาสตร์การค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำรวจความคิดเห็นของหอการค้าต่างประเทศจำนวน 119 รายจำนวน 30 ประเทศ ระหว่างเดือนม.ค.-ก.พ. 2564 แบ่งเป็นทวีปยุโรป 53.04% เอเชีย 33.91% แอฟริกา 7.83% ทวีปออสเตรเลีย และหมู่เกาะแปซิฟิก 3.48% และทวีปอเมริกาเหนือ 1.74% พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นนักธุรกิจต่างประเทศ (FOREIGN BUSINESS CONFIDENCE INDEX :FBCI) ไตรมาส 4 ปี 2563 อยู่ที่ระดับ 29.8

 

ซึ่งต่ำกว่า 50 แสดงให้เห็นว่า ความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและธุรกิจยังอยู่ระดับต่ำ ทั้งเรื่องของ ภาวะเศรษฐกิจไทย กำลังซื้อในประเทศ การท่องเที่ยว ภาคอุตสาหกรรม การค้า บริการ ยังแย่ลง โดยเฉพาะการลงทุนในประเทศ หรือ FDI แย่ลงถึงระดับ 83 โดยมองว่า สถานการณ์เศรษฐกิจไทยในอีก 6 เดือนข้างหน้าก็ยังไม่ดี แต่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นในไตรมาส 3 ซึ่งปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ ปัญหาการว่างงานจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลต่ออำนาจซื้อ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจเอกชนทำให้เกิดการขาดสภาพคล่อง เสถียรภาพทางการเมือง ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและการปิดประเทศทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางเข้ามาได้ กฎระเบียบที่ซับซ้อนในการดำเนินธุรกิจ

 

ขณะที่สถานการณ์ด้านธุรกิจนั้นทางหอการค้าต่างประเทศเห็นว่า รายได้รวมธุรกิจ ราคาสินค้า บริการ คำสั่งซื้อ ผลกำไรค่าใช้จ่าย สภาพคล่องของธุรกิจ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ภาระหนี้สินยังอยู่ในสภาพแย่ และสถานการณ์แบบนี้ยังคงนิ่งไม่เปลี่ยนแปลงไปอีก 6 เดือน ซึ่งสิ่งที่เป็นปัญหาทางธุรกิจที่สมาชิกหอการค้าต่างประเทศมองคือ กำลังซื้อที่หดตัว ทำให้ยอดขายชะลอตัวลงทั้งในและต่างประเทศ รายรับหดตัวต่อเนื่อง ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น การเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยากขึ้นเป็นต้น

 

อย่างไรก็ตาม หอการค้าต่างประเทศต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมไทย คือ มีมาตรากรช่วยเหลือด้านการเงินให้กับภาคธุรกิจและเอสเอ็มอีไทยโดยรวม รวมทั้งธุรกิจที่เป็นคู่ค้า มาตรการช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แก้ไขกฎระเบียบซับซ้อนในการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ เปิดประเทศเพื่อดึงดูดนักลงทุนและนักท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นในเสถียรภาพการเมืองและการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาวัคซีนเพื่อนำมาฉีดให้กับประชาชน หาแหล่งเงินดอกเบี้ยต่ำเพื่อธุรกิจไทยและต่างประเทศ การผ่อนปรนมาตรการโควิด-19 เพื่อการดำเนินกิจการที่คล่องตัวมากขึ้น เพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง