รีเซต

กทม.ปักหมุด "ฟื้นเมือง เชื่อมย่าน สานอนาคต" นำร่อง 5 โครงการเพื่อคนกรุง

กทม.ปักหมุด "ฟื้นเมือง เชื่อมย่าน สานอนาคต" นำร่อง 5 โครงการเพื่อคนกรุง
TNN ช่อง16
28 ตุลาคม 2564 ( 17:28 )
127
กทม.ปักหมุด "ฟื้นเมือง เชื่อมย่าน สานอนาคต" นำร่อง 5 โครงการเพื่อคนกรุง

วันนี้ (28 ต.ค.64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานเปิดงาน "ฟื้นเมือง เชื่อมย่าน สานอนาคต" (Regenerative Bangkok) ตามแนวคิดฟื้นเมืองเชื่อมย่านสำคัญต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ผ่าน 5 โครงการนำร่อง เพื่อฟื้นฟูโครงข่ายคลอง ถนน ทางเท้า และพื้นที่สีเขียว

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า แนวคิด "ฟื้นเมือง เชื่อมย่าน สานอนาคต" เป็นแนวคิดในการพัฒนาเมืองในมิติใหม่ของกรุงเทพมหานครทั้งระบบ โดยกรุงเทพมหานคร ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการฟื้นฟูโครงข่ายคลอง ถนน ทางเท้า และพื้นที่สีเขียว ให้เป็นตัวเชื่อมโยงย่านต่างๆ อย่างบูรณาการ เพื่อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับสิ่งแวดล้อม และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน นำร่องพัฒนา 5 โครงการ ประกอบด้วย

 

- โครงการ "ผืนน้ำ" ได้แก่ 1.โครงการสวนสาธารณะคลองช่องนนทรีเชื่อมคลองสาทร 2.โครงการฟื้นฟูคลองผดุงกรุงเกษม

- โครงการ "ผืนดิน" ได้แก่ 3.โครงการปรับปรุงถนนพระรามที่ 1 4.โครงการปรับปรุงถนนสีลม

- โครงการ "ผืนป่า" ได้แก่ 5.โครงการสวนลุมพินี 100 ปี

โดยทั้ง 5 โครงการได้เริ่มดำเนินการแล้ว และจะทยอยเปิดใช้ได้ตั้งแต่ปลายเดือนธ.ค. 64 เพื่อต้อนรับปีใหม่ให้กับคนกรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังเตรียมพัฒนาต่อยอดไปสู่ 5 ย่านในอนาคต คือ ย่านศูนย์กลางธุรกิจ, ย่านเมืองเก่า, ย่านธนบุรี, ย่านเมืองใหม่ และย่านพาณิชยกรรมและศูนย์การแพทย์ ซึ่งได้อยู่ในแผนโครงการนำร่องที่จะพัฒนาเป็นลำดับต่อไป

สำหรับโครงการแรกที่จะเริ่มเปิดใช้ได้ก่อน คือ โครงการสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี ซึ่งเป็นการพัฒนาคลองในรูปแบบของสวนเลียบคลอง หรือ Linear Park มีแนวคิดสำคัญ 4 ประการ ได้แก่

1. "เขียว" สื่อถึงพื้นที่สีเขียวที่จะถูกพัฒนาขึ้นตลอดแนวริมคลองทั้งสองฝั่ง

2. "คลอง" สื่อถึงความผูกพันระหว่างกรุงเทพมหานครกับสายน้ำที่มีมาแต่โบราณ โดยในอดีตนอกจากบรรพบุรุษจะใช้คลองเป็นปราการสำคัญในการป้องกันเมืองแล้ว ยังใช้เป็นเส้นทางสำหรับการสัญจร และการค้าขายอีกด้วย

3. "คน" สื่อถึงการเชื่อมโยงผู้คนในพื้นที่ 3 เขตได้แก่ บางรัก สาทร และยานนาวา ตลอดเส้นทางที่คลองช่องนนทรีทอดตัวไหลผ่าน จากถนนสุรวงศ์ ถนนสีลม ถนนสาทร ถนนจันทน์ ถนนรัชดาภิเษก ไปจนถึงถนนพระรามที่ 3 รวมระยะทางทั้งสิ้น 4.5 กิโลเมตร

4. "ความรู้" คือการวางเป้าหมายให้สวนสาธารณะคลองช่องนนทรีแห่งนี้ เป็นพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์และการเรียนรู้ของประชาชน รองรับวิถีชีวิตยุคใหม่ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง พัฒนาทางสาธารณะ ปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองช่องนนทรี รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อน เส้นทางออกกำลังกาย ทั้งวิ่ง เดิน และปั่นจักรยาน ตลอดจนเป็นเส้นทางเชื่อมต่อการสัญจรด้วยการเดินเท้า เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเมือง

โครงการสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี แบ่งการดำเนินการออกเป็น 5 ช่วง ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 ถนนสุรวงศ์ - ถนนสาทร, ช่วงที่ 2 ถนนสาทร - ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 7, ช่วงที่ 3 นราธิวาสราชนครินทร์ 7 - ถนนจันทน์, ช่วงที่ 4 ถนนจันทน์ - ถนนรัชดาภิเษก และช่วงที่ 5 ถนนรัชดาภิเษก - ถนนพระราม 3

ปัจจุบัน สำนักการโยธา กทม. ได้เริ่มก่อสร้างในช่วงที่ 2 จากถนนสาทร - ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 7 ระยะทาง 200 เมตร ประกอบด้วย งานปรับปรุงทางเท้า, งานก่อสร้างลานกิจกรรม, งานก่อสร้างสวนสาธารณะ, งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง, งานตอกเสาเข็ม และโครงสร้างทางเดินเลียบคลอง โดยบูรณาการร่วมกับสำนักการระบายน้ำ วางแผนการบริหารจัดการน้ำภายในคลองช่องนนทรี ซึ่งในช่วงที่ 2 นี้กำหนดแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันคริตส์มาส 25 ธ.ค. 64 เพื่อต้อนรับปีใหม่ให้กับคนกรุงเทพฯ

ทั้งนี้ โครงการสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี ระยะทางรวม 2 ฝั่ง 9 กิโลเมตร จะเป็น "สวนสาธารณะคลอง" แห่งแรกของไทย กำหนดแล้วเสร็จทั้งโครงการในเดือนส.ค. 65 ซึ่งจะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพฯ ในระยะยาว ตลอดจนเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมเมืองที่ดี บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นต้นแบบการพัฒนาเมืองที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง


ภาพจาก เพจเฟซบุ๊ก "ผู้ว่าฯ อัศวิน" และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง