รีเซต

"พี ซี แอล โฮลดิ้ง" เตรียมนำหุ้นเข้าระดมทุนใน SET ขาย IPO 410 ล้านหุ้น

"พี ซี แอล โฮลดิ้ง" เตรียมนำหุ้นเข้าระดมทุนใน SET ขาย IPO 410 ล้านหุ้น
ทันหุ้น
22 มีนาคม 2566 ( 14:42 )
72
"พี ซี แอล โฮลดิ้ง" เตรียมนำหุ้นเข้าระดมทุนใน SET ขาย IPO 410 ล้านหุ้น

#ทันหุ้น-บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) หรือ PCL เตรียมนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET โดยจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 410 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 26.05% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนขายหุ้นในครั้งนี้ โดยมีบล.หยวนต้า (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

 

บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง ได้ยื่นแบบไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้น IPO ดังกล่าว โดยเงินที่ได้จากการระดมทุน บริษัทมีแผนใช้ลงทุนซื้อเครื่องมือวิเคราะห์โรคเพื่อขยายส่วนแบ่งทางการตลาด, ชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน รวมทั้งชำระคืนภาระหนี้อื่นที่บริษัท อาจมีขึ้นในอนาคต, ใช้ลงทุนขยายกิจการ ประกอบด้วย ก่อสร้างศูนย์ตรวจสุขภาพ PCT Wellness Center, ลงทุนซื้อเครื่องมือและเทคโนโลยีชั้นสูง และเงินที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ 

 

ทั้งนี้ บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง ประกอบธุรกิจ 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่

 

1) กลุ่มธุรกิจผลิต นำเข้า และจำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ และน้ำยาตรวจวิเคราะห์โรค และเครื่องมือวิทยาศาสตร์

 

2) กลุ่มธุรกิจบริการรับตรวจวิเคราะห์โรคสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

 

3) กลุ่มธุรกิจผลิต พัฒนา และจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับเครื่องมือแพทย์และให้บริการติดตั้งระบบซอฟต์แวร์พร้อมบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีคลังสินค้าสำหรับจัดเก็บเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และน้ำยาในการวินิจฉัยโรคจำนวน 1 แห่ง (พื้นที่จัดเก็บรวม 3,361 ตารางเมตร) ตั้งอยู่ที่ 88/99 หมู่ 6 ซอยวัดลาดปลาดุก ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยแบ่งประเภทคลังสินค้าออกเป็น 4 ประเภทตามเงื่อนไข การจัดเก็บที่เหมาะสมสำหรับการดูแลคุณภาพของสินค้า ดังนี้

 

- คลังสินค้าปกติ พื้นที่จัดเก็บ 1,825 ตารางเมตร สำหรับจัดเก็บเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอะไหล่ทางการแพทย์ต่างๆ

- คลังสินค้าห้องควบคุมอุณหภูมิ (อุณหภูมิ 25 - 30 องศาเซลเซียส) พื้นที่จัดเก็บ 1,238 ตารางเมตร สำหรับจัดเก็บน้ำยาทางการแพทย์ 

- คลังสินค้าห้องเย็น (อุณหภูมิ 2 - 8 องศาเซลเซียส) พื้นที่จัดเก็บ 266 ตารางเมตร สำหรับจัดเก็บน้ำยาทางการแพทย์ 

- คลังสินค้าห้องแช่แข็ง (อุณหภูมิ ลบ 15 - 20 องศาเซลเซียส) พื้นที่จัดเก็บ 32 ตารางเมตร สำหรับจัดเก็บน้ำยาทางการแพทย์ 

 

โดยโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท จะมีครอบครัววรรณวิทยาภา ถือหุ้น 100% โดยส่วนหนึ่งถือหุ้นผ่านบริษัท เอพีเอ็ม 22 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งคอมปานี ภายหลังการขายหุ้น IPO สัดส่วนจะลดลงมาที่ 73.95%

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม