ศบค.ยันมีแล็บตรวจทั่วประเทศเพียงพอ หากมีไข้ไอ-ไปที่เสี่ยง ขอตรวจฟรีได้เลย

ศบค.ยันมีแล็บตรวจทั่วประเทศเพียงพอ หากมีไข้ไอ-ไปที่เสี่ยง ขอตรวจฟรีได้เลย
มติชน
22 เมษายน 2563 ( 13:35 )
130
ศบค.ยันมีแล็บตรวจทั่วประเทศเพียงพอ หากมีไข้ไอ-ไปที่เสี่ยง ขอตรวจฟรีได้เลย
 

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 22 เมษายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) แถลงว่า ส่วนข้อมูลที่เรามีการวิเคราะห์เพิ่มเติมคือ การจากค้นดูประวัติใน 542 ราย เราพบว่าท่านเริ่มมีอาการวันแรกแล้วไปตรวจกันวันไหน พบว่า ค่าเฉลี่ยคือ 4 วัน คือ มีอาการวันแรก และไปตรวจในวันที่ 4 ก็ยังถือว่าดี แต่บางรายมีอาการแล้ว แต่ไปตรวจอีกทีในวันที่ 28 จึงมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไปแพร่เชื้อกับคนอื่นมาก

 

ฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องบอกว่า ประชาชนคนทั่วไปสามารถตรวจได้ง่ายขึ้น เพราะเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient Under Investigation : PUI) สำหรับประชาชนทั่วไป มีนิยามผู้สงสัยการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 คือ ในส่วนของอาการ หากท่านมีอาการ (ข้อใดข้อหนึ่ง) คือ 1.1)ประวัติมีไข้ หรือ 1.2)อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป บวกรวมกับอาการแสดง (ข้อใดข้อหนึ่ง) คือ 2.1)ไอ 2.2)น้ำมูก 2.3) เจ็บคอ 2.4) หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก 2.5)ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ

 

หากท่านสามารถบอกได้ว่าเข้าไปในชุมชน รวมกลุ่มกัน หรือกลุ่มเสี่ยง นี่คือข้อที่บอกว่าหากท่านมีอาการเหล่านี้สามารถขอตรวจฟรี ได้ ซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะเป็นผู้ดูแลทั้งหมด หลายคนบอกตัวเลขต่ำเพราะตรวจน้อย ขอเรียนว่า ตอนนี้เรามีแล็บที่มีชุดตรวจที่ผลิตได้จากบริษัทของไทย รวม 100 แห่งทั่วประเทศ โดยกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลได้ร่วมมือกันที่งานเต็มที่ หากคิดว่าตัวเองอาจจะติดเชื้อ มาขอตรวจได้เลย และเราจะรีบรักษาให้ท่าน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง