รีเซต

ไทยประกันชีวิต ฟันกำไร9 เดือน 7,729 ล้านบ.

ไทยประกันชีวิต ฟันกำไร9 เดือน 7,729 ล้านบ.
ทันหุ้น
1 ธันวาคม 2566 ( 11:37 )
35
ไทยประกันชีวิต ฟันกำไร9 เดือน 7,729 ล้านบ.

#TLI #ทันหุ้น TLI โชว์กำไรแกร่ง 9 เดือน รับทรัพย์ 7,729 ล้านบาท  อัตราการเติบโตของกำไรจากการรับประกัน เพิ่ม 5.8%

 

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI แจ้งผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/66 มีมูลค่ากำไรของธุรกิจใหม่ (Value of New Business : VONB) อยู่ที่ 5,366 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 4.2% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยอัตรากำไรของธุรกิจใหม่ (VONB Margin) เพิ่มขึ้น 9 จุด โดยมีอัตราถึง 62.4% และมีกำไรสุทธิในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 สูงถึง 7,729 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ โดยมูลค่ากำไรของธุรกิจใหม่เติบโตทุกช่องทางการขาย

 

บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับปีแรกแบบคำนวณรายปี (Annual Premium Equivalent : APE) จำนวน 8,599 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยรับรวมสูงถึง 63,589 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตของกำไรจากการรับประกันภัยที่เพิ่มขึ้น 5.8% อยู่ที่ 5,718 ล้านบาท และยังมีกำไรจากการลงทุนสูงถึง 2,011 ล้านบาท ท่ามกลางสภาวะตลาดที่ผันผวน

 

ผลการดำเนินงานที่เติบโตได้ดีและต่อเนื่อง สะท้อนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่สามารถใช้กลยุทธ์การบริหารสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ควบคู่กับการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

 

ผ่านการส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนทั้งลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า องค์กรที่กำกับดูแล และสังคม โดยนำหลักการ ESG ผนวกเข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจในทุกมิติ ได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อม (Environment) มิติทางเศรษฐกิจ (Economic) มิติทางสังคม (Social) และมิติธรรมมาภิบาล (Governance)

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง