รีเซต

"บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป" จะนำหุ้นเข้าตลาด mai เสนอขาย IPO ไม่เกิน 157.5 ล้านหุ้น

"บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป" จะนำหุ้นเข้าตลาด mai เสนอขาย IPO ไม่เกิน 157.5  ล้านหุ้น
ทันหุ้น
22 กันยายน 2565 ( 16:39 )
13
"บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป" จะนำหุ้นเข้าตลาด mai เสนอขาย IPO ไม่เกิน 157.5  ล้านหุ้น

#ทันหุ้น-บริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) หรือ BVG ซึ่งทำธุรกิจด้านเทคโนโลยี จะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ(mai) โดยจะเสนอขายหุ้น IPO ไม่เกิน 157.5 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 35% โดยมีบล.เคจีไอ(ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย 

 

บริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป ได้ยื่นแบบไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขออนุญาติเสนอขายหุ้น IPO ดังกล่าว โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 90 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกิน 20% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ และบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)  หรือ THRE ได้นำหุ้นสามัญเดิมออกมาเสนอขายจำนวนไม่เกิน 67.50 ล้านหุ้นคิดเป็นไม่เกิน 15% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ 

 

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุน บริษัทมีแผนที่จะนำไปพัฒนาระบบ AI และระบบสารสนเทศเพื่อต่อยอดธุรกิจของบริษัท, ขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน โดยการลงทุนหรือร่วมทุนกับบริษัทอื่นและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 

 

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป ประกอบด้วย 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง