รีเซต

‘ก.ล.ต.’ ประกาศให้วันหยุดชดเชยสงกรานต์ เป็นของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

‘ก.ล.ต.’ ประกาศให้วันหยุดชดเชยสงกรานต์ เป็นของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
มติชน
18 สิงหาคม 2563 ( 08:10 )
460
‘ก.ล.ต.’ ประกาศให้วันหยุดชดเชยสงกรานต์ เป็นของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 กำหนดให้วันที่ 4 และ 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) นั้น

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดให้วันที่ 4 และ 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง