โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ประกาศปิด ร.ร. 1 วัน พร้อมทำความสะอาด หลังพบนักเรียนเป็นกลุ่มเสี่ยงโควิด-19

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ประกาศปิด ร.ร. 1 วัน พร้อมทำความสะอาด หลังพบนักเรียนเป็นกลุ่มเสี่ยงโควิด-19
มติชน
14 กรกฎาคม 2563 ( 14:33 )
146
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ประกาศปิด ร.ร. 1 วัน พร้อมทำความสะอาด หลังพบนักเรียนเป็นกลุ่มเสี่ยงโควิด-19

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ประกาศปิด ร.ร. 1 วัน พร้อมทำความสะอาด หลังพบนักเรียนเป็นกลุ่มเสี่ยงโควิด-19

สามเสนวิทยาลัย – เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดยนายสหชัย สาสวน ผู้อำนวยการโรงเรียน ส่งหนังสือถึงผู้ปกครอง แจ้งปิดสถานศึกษาเป็นเวลา 1 วัน ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เพื่อทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

ทั้งนี้ จดหมายดังกล่าวระบุว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ทำให้การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จัดเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ประกอบกับปัจจุบัน มีนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยเป็นกลุ่มเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงขอแจ้งปิดสถานศึกษาเป็นเวลา 1 วัน ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เพื่อทำความสะอาดโรงเรียน

ขณะเดียวกัน ทางโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยยังระบุว่า วันที่ 15 ก.ค.63 โรงเรียนปิดเรียนภายใน ครูผู้สอนอาจนัดหมายนักเรียนจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามความเหมาะสมได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง