รีเซต

นายกฯ เยือนศรีลังกาประสบความสำเร็จ ลงนาม FTA ฉบับที่ 15 ของไทย

นายกฯ เยือนศรีลังกาประสบความสำเร็จ ลงนาม FTA ฉบับที่ 15 ของไทย
TNN ช่อง16
8 กุมภาพันธ์ 2567 ( 09:13 )
17
นายกฯ เยือนศรีลังกาประสบความสำเร็จ ลงนาม FTA ฉบับที่ 15 ของไทย

โฆษกรัฐบาลเผย ผลลัพธ์การเยือนศรีลังกาของนายกฯ ประสบความสำเร็จ ลงนาม FTA ฉบับแรกของรัฐบาลเศรษฐา ฉบับที่ 15 ของไทย


นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยข่าวดีจากการที่ รัฐบาลไทยและศรีลังการ่วมลงนามความตกลงการค้าเสรีไทย – ศรีลังกา (Thailand - Sri Lanka Free Trade Agreement) สำเร็จ ในห้วงการเยือนศรีลังกาอย่างเป็นทางการของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระหว่างวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2567 โดยนับเป็นความตกลงการค้าเสรี (FTA) ฉบับที่ 15 ของไทย และฉบับแรกภายใต้รัฐบาลของนายเศรษฐา ทวีสิน ส่งผลให้มีการเปิดตลาดสินค้าที่เท่าเทียมกันกว่าร้อยละ 85 ของจำนวนรายการสินค้าทั้งหมด โดยรัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการใช้ประโยชน์จาก FTA ไทย – ศรีลังกา ให้เต็มศักยภาพ พร้อมผลักดันให้มีผลบังคับใช้ภายในปี 2567


โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงการค้าเสรีไทย – ศรีลังกา ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของไทย และกระทรวงพาณิชย์ การค้า และความมั่นคงทางอาหาร ของศรีลังกา ณ สำนักประธานาธิบดีศรีลังกา ภายหลังทั้งสองฝ่ายได้สรุปผลการเจรจาไปเมื่อเดือนธันวาคม 2566 


โดย FTA ไทย – ศรีลังกา จะสนับสนุนให้มีการเปิดตลาดการค้าสินค้าที่เท่าเทียมกันกว่าร้อยละ 85 ของจำนวนรายการสินค้าทั้งหมด และมีระยะเวลาในการลด/ยกเว้นอากรในเวลา 16 ปี นับจากความตกลงมีผลบังคับใช้ โดยสินค้าที่ศรีลังกาจะยกเว้นอากรให้ทันทีคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนรายการสินค้าทั้งหมด หรือกว่า 4,000 รายการ นอกจากนี้ ศรีลังกาจะเปิดให้ไทยถือหุ้นในสาขาบริการได้ถึงร้อยละ 100 ใน 50 สาขา และถือหุ้นในภาคการลงทุนได้ถึงร้อยละ 100 ใน 35 สาขา


 รัฐบาลเร่งเดินหน้าทำประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เพื่อรวบรวมความเห็นจากทุกภาคส่วน ก่อนเสนอรัฐสภาเห็นชอบ โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ได้ภายในปี 2567 นอกจากนี้ รัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนให้ภาคเอกชนไทยใช้ประโยชน์จาก FTA ไทย – ศรีลังกา ผ่านการจัดงาน Sri Lanka – Thailand Business Networking ภายใต้หัวข้อ “สำรวจช่องทางตลาดและเปิดประตูการค้าการลงทุนสู่ศรีลังกา” ซึ่งเป็นกิจกรรมปฐมฤกษ์ kick off การใช้ประโยชน์จาก FTA ไทย - ศรีลังกา ส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกัน ภายหลังการลงนาม FTA


ทั้งนี้ ความตกลงการค้าเสรีไทย – ศรีลังกา นับเป็น FTA ฉบับแรกภายใต้รัฐบาลของนายเศรษฐา ทวีสิน และฉบับที่ 15 ของไทย โดยศรีลังกาเป็นประเทศที่ 2 ในภูมิภาคเอเชียใต้ (ประเทศแรก คือ อินเดีย) ทำให้ปัจจุบันไทยมี FTA รวมทั้งหมด 15 ฉบับ กับ 19 ประเทศ


“นายกรัฐมนตรีผลักดันการใช้ช่องทางด้านความตกลงการค้าเสรี เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และขยายตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ ซึ่งการลงนาม FTA ไทย – ศรีลังกา ถือเป็นผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นในช่วงแรกของการเข้ารับตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี เป็นการเน้นย้ำว่านายกรัฐมนตรีพร้อมผลักดันการเชิญชวนรองรับการลงทุนจากต่างชาติ โดยนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่า ความตกลงดังกล่าวจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยในตลาดศรีลังกา พร้อมเชิญชวนให้ผู้ประกอบการไทยเตรียมใช้ประโยชน์จาก FTA ไทย – ศรีลังกา เพื่อโอกาสทางการค้าและการลงทุนของพี่น้องประชาชนไทย” นายชัย กล่าวภาพจาก รัฐบาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง