อัพเดท! รวมจังหวัด 'ล็อคดาวน์' คุมเข้มโควิด

อัพเดท! รวมจังหวัด 'ล็อคดาวน์' คุมเข้มโควิด
TeaC
2 พฤษภาคม 2564 ( 07:26 )
21.5K
อัพเดท! รวมจังหวัด 'ล็อคดาวน์' คุมเข้มโควิด

 

ข่าววันนี้ นับวันจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนหลายพื้นที่เริ่มออกมาตรการคุมเข้มพื้นที่ เพื่อหวังประชาชนที่อาศัยในแต่ละพื้นที่งดการเดินทาง ตั้งวงสังสรรค์ ช่วยลดการแพร่เชื้อ

 

วันนี้ TrueID รวบรวมจังหวัดประกาศล็อคดาวน์ ขอความร่วมมือประชาชน งดออกนอกบ้าน เพื่อขอประชาชนร่วมกันรับผิดชอบช่วยกันผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ ไม่ให้ตัวเลขเพิ่มขึ้นไป 

 

 

ภาคกลาง/ภาคตะวันออก

 

1. กรุงเทพมหานคร

 

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10/2564 โดยระบุว่า ขอความร่วมมือประชาชนเมื่อออกจากบ้านไปสถานที่สาธารณะ ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย 100 % หากไม่ปฏิบัติจะมีความผิด

 

โดยได้มีการสั่งปิดสถานที่เพิ่มเติม 31 สถานที่ ดังนี้

 

1. โรงมหรสพ, โรงภาพยนตร์, โรงละคร

2. สวนน้ำ สวนสนุก ทั้งในและนอกห้างสรรพสินค้า

3. สวนสัตว์

4. สถานที่เล่นสเก็ต

5. โต๊ะสนุ้ก

6. สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง

7. ร้านเกม, ร้านอินเทอร์เน็ต

8. สระว่ายน้ำสาธารณะ

9. ฟิตเนส

10. สถานที่จัดนิทรรศการ, ศูนย์แสดงสินค้า, ศูนย์ประชุม

11. พิพิธภัณฑ์

12. ห้องสมุดสาธารณะ

13. สถานที่รับเลี้ยงเด็ก ยกเว้นสถานรับเลี้ยงเด็กในสถานพยาบาล

14. สถานที่รับดูแลผู้สูงอายุ

15. สนามมวย, โรงเรียนสอนมวย

16. โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้

17. สถานที่เจาะ หรือสักผิวหนัง

18. สถาบันสอนลีลาศ

19. สนามม้า

20. ศูนย์พระเครื่อง, สนามพระเครื่อง

21. คลินิกเสริมความงาม

22. สถานที่นวดแผนไทย

23. สนามแข่งขันทุกประเภท

24. สถานที่แสดงมหรสพ

25. ห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง

26. ห้างสรรพสินค้า, ศูนย์การค้า สามารถเปิดบริการได้ตั้งแต่เวลา 11.00-21.00 น.

27. ร้านเสริมสวย เปิดได้เฉพาะ ตัด สระ ซอย

28. สนามกีฬาทุกประเภท

29. สวนสาธารณะ

30. ร้านสะดวกซื้อ สามารถเปิดได้ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.

31. ห้ามจัดงานเลี้ยงสังสรรค์, การเข้าค่าย, การถ่ายภาพยนตร์ หรือรายการทีวี, กิจกรรมทางศาสนา, การปฏิบัติธรรม, หรือพบปะญาติผู้ใหญ่ที่เกินกว่า 20 คน

 

ส่วนการนั่งรับประทานอาหารในร้านนั้นนั่งรับประทานทานได้ถึง 3 ทุ่ม จากนั้นถึง 5 ทุ่มให้ซื้อกลับบ้าน และโต๊ะจะต้องวางห่างกัน 2 เมตร หรือมีฉากกั้น

 

ทั้งนี้ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

 

 

 

2. จังหวัดนนทบุรี

 

ขอประชาชนงดออกจากบ้านหลัง เวลา 21.00 - 04.00 น. สวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน เพื่อคุมโควิด-19 โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย.64 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

 

1. ปิดสถานที่เหล่านี้เป็นการชั่วคราว  ได้แก่

 

สนามชนโค สนามชนไก่ สนามที่ซ้อมประลองไก่ สนามกัดปลา รวมทั้งสนามซ้อมหรือสนามประกวดแข่งขันฝึกซ้อมสัตว์ หรือกิจกรรมในทำนองเดียวกัน สถานบริการ สถานประกอบการคล้านสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ

 

สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด สถานที่เล่นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม สวนน้ำและสวนสนุก ทั้งในและนอกห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา สระว่ายน้ำ (รวมถึงสระว่ายน้ำของหมู่บ้านหรือาคารชุดพักอาศัย)

 

2. ห้ามดำเนินการหรือจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค

 

ห้ามการใช้อาคาร หรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือ การทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค เว้นแต่ การใช้เป็นเอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อหรือการใช้เป็นสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลืออุปการะ หรือ การใช้สถานที่ตามข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ของข้อกำหนด (ฉบับที่16) ลงวันที่ 3 ม.ค. 2564 ได้แก่

 

 • เป็นการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเพื่อการสื่อสารแบบทางไกล หรือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 • เป็นการใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ อุปถัมภ์ หรือ ให้การอุปการะแก่บุคคล
 • เป็นการจัดกิจกรรมของทางราชการหรือกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด
 • ห้ามทำกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันมากกว่า 10 คนขึ้นไป เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน หรือ เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ จัดกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันที่ทางราชการกำหนด

 

3. กำหนดมาตราการควบคุมจำเป็นอย่างเร่งด่วน

 

สำหรับสถานที่ กิจการ หรือ กิจกรรม เพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบ รวมทั้งมาตราการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ดังนี้

 

 • การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้ผู้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. และให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในลักษณะของการนำไปบริโภคที่อื่นได้จนถึงเวลา 23.00 น.
 • ห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารหรือสถานที่จำหน่ายสุราตลอดเวลา
 • ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มออล์ หรือ สถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ จนถึงเวลา 21.00 น. โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาเกต ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ แต่ไม่เกินเวลา 23.00 น.
 • สำหรับร้าน หรือสถานที่ซึ่งตามปกติเปิดให้บริการตลอด 24 ชม. ให้เริ่มเปิดดำเนินการในเวลา 04.00 น.
 • ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ แต่ไม่เกินเวลา 21.00 น.
 • สนามกีฬา หรือ สถานที่เพื่อออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. และสามารถจัดแข่งขันกีฬาได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม
 • สถานที่ประกอบกิจการออกกำลังกาย (Fitness) ให้เปิดดำเนินการได้โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ งดการเล่นแบบรวมกลุ่ม การอบตัว หรืออบไอน้ำแบบรวม


4. กำหนดมาตรการควบคุมป้องกันโรคเพิ่มเติม ดังนี้

 

 • ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ใน จ.นนทบุรี ทุกคน ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธี ทุกครั้งก่อนออกจากเคหะสถานหรือสถานที่ทำงาน หรือเดินทางไปในสถานที่สาธารณะ หรือ สถานที่ใด ๆ
 • สำหรับบุคคลซึ่งอยู่ในร้านค้า ร้านอาหาร ตลาด สถานที่ทำงาน หรือสถานที่ใด ๆ ที่ต้องติดต่อกับบุคคลอื่น ๆ หรืออยู่ร่วมกันของคนหมู่มาก ต้องสวมหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยด้วยทุกครั้ง ตลอดเวลา
 • ผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคในข้อนี้ถือเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ มีระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ให้ประชาชนงดการวมกลุ่มดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทุกสถานที่ เว้นแต่การดื่มของสมาชิกภายในครอบครัวที่พักอาศัย

 

5. ขอความร่วมมือประชาชน งดออกนอกเคหสถานหรือที่พำนัก  หลังเวลา 21.00 น. จนถึงเวลา 04.00 น. ของวันถัดไป เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้

 

6. ขอความร่วมมือภาครัฐและเอกชน  จัดให้มีการทำงานที่บ้าน (Work From Home) และให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานงดการทานอาหารร่วมกันเป็นหมู่คณะ

 

7. ให้ยังคงถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรีที่ 1019/2564  เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 35) ลงวันที่ 16 เม.ย.64 ในข้อ 4-8 โดยเคร่งครัด

 

อนึ่งเนื่องจากเป็นกรณีจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นนานช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539

 

ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่ข้อที่ได้มีการกำหนดอัตราโทษสูงสุดไว้แล้ว

 

 

3. จังหวัดสมุทรปราการ

 

 

ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานหรือที่พำนักภายหลังเวลา 21.00 น.จนถึง 04.00 น. ของวันถัดไป เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ขอความร่วมมือภาครัฐและเอกชนจัดให้มีการทำงานที่บ้าน (Work from Home) และให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานงดการรับประทานอาหารร่วมกันเป็นหมู่คณะ

 

 

4. จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา มีคำสั่ง “ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธี ตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนักของตนและเข้าไปในพื้นที่สาธารณะหรือในสถานที่ใดๆ ที่ต้องติดต่อกับบุคคลอื่น

 

ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท มีผล 26 เมษายน 2564 เป็นเวลา 14 วัน

 

นอกจากนี้ กำหนดให้ปิดสถานที่เสี่ยง เพิ่มเติม และสถานที่ท่องเที่ยวทั้งจังหวัด อาทิ สวนสนุก ตู้เกมส์ โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ สถานรับเลี้ยงเด็ก ผู้สูงอายุ สถานที่รับจัดเลี้ยง สระว่ายน้ำ ฟิตเนส สนุ๊กเกอร์ บิลเลียด สนามมวย สถานที่ฝึกสอน สนามเด็กเล่น สวนสนุก ร้านเกม อินเตอร์เน็ต ร้านสักหรือเจาะผิวหนัง ศูนย์พระเครื่อง ฯ สวนร้านตัดผม เสริมสวย เปิดได้แต่ห้ามนั่งรอในร้าน มีระบบคิว มีผล 27 เมษายน 2564 เป็นเวลา 14 วัน

 

5. จังหวัดชัยนาท 23.00 – 04.00 น.

6. จังหวัดนครนายก 23.00 – 04.00 น.

7. จังหวัดนครปฐม 23.00 – 04.00 น.

8. จังหวัดปทุมธานี 21.00 – 04.00 น.

9. จังหวัดเพชรบุรี 23.00 – 04.00 น.

10. จังหวัดสมุทรสาคร 23.00 – 04.00 น.

11. จังหวัดสุพรรณบุรี 23.00 – 04.00 น.

 

 

ภาคเหนือ

 

1. จังหวัดกำแพงเพชร 

 

 • หมู่ที่ 8 บ้านท่าระแนะ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
 • หมู่ที่ 3 บ้านแม่นารีนอก อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 

 

ทางอำเภอเมืองกำแพงเพชร จึงออกประกาศเป็นหนังสือโดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยขอความร่วมมือประชาชน ในพื้นที่นาบ่อคำ และพื้นที่ข้างเคียง งด หรือชะลอการเดินทางไปยังหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 ตำบลนาบ่อคำ และขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ หมู่บ้านดังกล่าวงดเดินทางออกไปปฏิบัติภารกิจนอกบ้านโดยไม่จำเป็น โดยให้เฝ้าระวังตนเองอยู่ที่บ้าน ทั้งนี้ในห้วงเวลา ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

 

2. จังหวัดแพร่ 23.00 – 03.00 น.

3. จังหวัดอุทัยธานี 23.00 – 04.00 น.

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

1. จังหวัดนครราชสีมา

 

จังหวัดสั่งล็อกดาวน์ปิดพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 2 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย

 

 • บ้านตะเคียน
 • บ้านตะเคียนเหนือ ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุดทด มีประชากรรวมกว่า 500 หลังคาเรือน
 • บ้านหนองกอก ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย มีประชากรรวมกว่า 200 หลังคาเรือน

 

ทางจังหวัดจึงจำเป็นต้องสั่งปิดล็อกดาวน์หมู่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โดยปิดหมู่บ้านทั้งหมดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2564

 

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ตั้งจุดตรวจจัดเวรยามเฝ้าดูแลรอบหมู่บ้านตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนในการกักตัวอยู่กับบ้าน ห้ามเดินทางเข้าออกจากหมู่บ้านโดยเด็ดขาด เว้นแต่มีความจำเป็น และได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ หากผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งจะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

อีกทั้ง นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ตัวเลขผู้ป่วยโควิดยังเพิ่มทุกวัน ล่าสุดจึงได้ออกประกาศสั่งปิดสถานที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ของจังหวัดนครราชสีมา รวม 31 แห่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 - 9 พฤษภาคม 2564  รวม 14 วัน ถ้าฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย ได้แก่

 


1. โรงมหรสพ, โรงภาพยนตร์, โรงละคร

2. สวนน้ำ สวนสนุกทั้งในและนอกห้างสรรพสินค้า

3. สวนสัตว์

4. สถานที่เล่นสเกต

5. โต๊ะสนุ้ก

6. สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง

7. ร้านเกม, ร้านอินเทอร์เน็ต

8. สระว่ายน้ำสาธารณะ

9. ฟิตเนส

10. สถานที่จัดนิทรรศการ, ศูนย์แสดงสินค้า, ศูนย์ประชุม

11. พิพิธภัณฑ์

12. ห้องสมุดสาธารณะ

13. สถานที่รับเลี้ยงเด็กยกเว้นสถานรับเลี้ยงเด็กในสถานพยาบาล

14. สถานที่รับดูแลผู้สูงอายุ

15. สนามมวย, โรงเรียนสอนมวย

16. โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้

17. สถานที่เจาะ หรือสักผิวหนัง

18. สถานบันสอนลีลาศ

19. สนามม้า

20. ศูนย์พระเครื่อง, สนามพระเครื่อง

21. คลินิกเสริมความงาม

22. สถานที่นวดแผนไทย

23. สนามแข่งขันทุกประเภท

24. สถานที่แสดงมหรสพ

25. ห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง

26. ห้างสรรพสินค้า, ศูนย์การค้า สามารถเปิดบริการได้ตั้งแต่เวลา 11.00-  21.00 น.

27. ร้านเสริมสวย เปิดได้เฉพาะ ตัดสระ ซอย ไม่ให้มีคนนั่งรอในร้าน

28. สนามกีฬาทุกประเภท

29. สวนสาธารณธณะ

30. ร้านสะดวกซื้อสามารถเปิดได้ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.

31. ห้ามจัดงานเลี้ยงสังสรรค์,เข้าค่าย, ถ่ายภาพยนตร์ รายการทีวี, กิจกรรมทางศาสนา, การปฏิบัติธรรม, หรือพบปะญาติผู้ใหญ่ที่เกินกว่า 20 คน 

 


ทั้งนี้ ในส่วนของงานฌาปนกิจศพ  อนุโลมให้ผู้มาร่วมงานเป็นจุด จุดละไม่เกิน 20 คน รวมถึง ต้องมีการคัดกรองอย่างเข้มงวด  โดยมีกำหนด 14 วัน เริ่มมีผลตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 หากพบใครฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

 

2. จังหวัดชัยภูมิ 23.00 – 04.00 น.

3. จังหวัดบึงกาฬ 23.00 – 04.00 น.

4. จังหวัดยโสธร 23.00 – 04.00 น.

5. จังหวัดหนองคาย 23.00 – 04.00 น.

6. จังหวัดอุบลราชธานี 23.00 – 04.00 น.

 

 

 

ภาคใต้

 

1. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

นายวิชวิทย์  จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีหนังสือด่วนที่สุด (24 เมษายน 2564) เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 กำหนดมาตรการสำหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ และที่สำคัญห้ามประชาชนออกจากบ้านตั้งแต่เวลา 22.00 -04.00 น. ไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่จะเข้าสู่ภาวะปกติ

 

2. จังหวัดตรัง 22.00 – 03.00 น.

3. จังหวัดพัทลุง 22.00 – 03.00 น.

4. จังหวัดยะลา 22.00 – 04.00 น.

5. จังหวัดระนอง 22.00 – 04.00 น.

6. จังหวัดสงขลา 22.00 – 04.00 น.

7. จังหวัดพัทลุง 22.00 – 04.00 น.

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง