ตรัง ร.ร.อนุบาลและศูนย์เด็กเล็กขนาดใหญ่นครตรังพร้อมเปิดเรียน

ตรัง ร.ร.อนุบาลและศูนย์เด็กเล็กขนาดใหญ่นครตรังพร้อมเปิดเรียน
77ข่าวเด็ด
1 กรกฎาคม 2563 ( 02:33 )
48
ตรัง ร.ร.อนุบาลและศูนย์เด็กเล็กขนาดใหญ่นครตรังพร้อมเปิดเรียน

โรงเรียนอนุบาลฝันที่เป็นจริง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดใหญ่ เทศบาลนครตรัง เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนพรุ่งนี้ เข้มการเว้นระยะห่าง และการรักษาความสะอาด ยังคงงดเครื่องเล่น และสระว่ายน้ำต่อไป

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) เทศบาลนครตรัง นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งคณะครู ผู้บริหารโรงเรียนต่างๆในสังกัดเทศบาลนครตรัง เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดเรียนวันพรุ่งนี้ ทั้งนี้ ได้ซักซ้อมถึงมาตรการการเปิด-ปิดเรียน หลักสูตรที่จะนำมาใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งแผนงานต่างๆ จะต้องได้มาตรฐานทั้งของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายวัลลภ ช่วยบำรุง ปลัดเทศบาลนครตรัง รักษาการนายกเทศมนตรีนครตรัง เข้าร่วมประชุมด้วย

จากนั้น นายวัลลภ ช่วยบำรุง ปลัดเทศบาลนครตรัง รักษาการนายกเทศมนตรีนครตรัง ได้ตรวจความพร้อมในด้านต่างๆภายในโรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ซึ่งมีนร.ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รวมจำนวน 658 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง ซี่งมีเด็กเล็กปฐมวัยรวมจำนวน 399 คน ซึ่งถือเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดตรัง ซึ่งก่อนหน้านี้ทางเทศบาลนครตรังได้ระดมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกองช่าง เทศบาลนครตรัง ร่วมทำความสะอาด และปรับแต่งภูมิทัศน์ภายใน และบริเวณโดยรอบสถานที่แล้ว ทั้งนี้ ได้มีการตรวจสอบการจัดโต๊ะเก้าอี้ภายในห้องเรียน การจัดโต๊ะรับประทานอาหาร ตรวจสอบห้องน้ำ โดยนายอภิรักษ์ นาคฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง ) และรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์เด็กเล็ก เทศบาลนครตรัง กล่าวว่า ทางโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความพร้อมแล้วทุกด้าน ในการเปิดภาคเรียนพรุ่งนี้ ทั้งนี้ นร.และเด็กปฐมวัยมีเป็นจำนวนมาก จึงให้นร.มาเรียนแบบวันเว้นวัน โดยห้องใดที่มีเด็กมากกว่า 20 คนขึ้นไป จะให้นร.ที่มีลำดับชื่อเลขคี่มาเรียนในวันอังคาร พฤหัสบดี เสาร์ ส่วนนร.ที่มีลำดับชื่อเลขคู่มาเรียนในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ แต่ห้องใดที่มีนร.ไม่เกิน 20 คน ให้สามารถมาเรียนได้ทุกวัน นอกจากนั้นจะมีการแจกคู่มือการปฏิบัติของผู้ปกครอง ซึ่งผู้ปกครองทุกคนจะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น เด็ก 1 คน ผู้ปกครองมาส่ง – รับ ได้ 1 คน ,นร.และผู้ปกครองทุกคนจะต้องสวมแมสตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน โดยทางเทศบาลทำแจกนร.คนละ 2 ชิ้น ,การจัดตารางเวลามารับนร.แต่ละช่วงชั้นเรียนไม่ตรงกัน เพื่อลดความแออัด

ส่วนทางครูจะทำการตรวจวัดอุณหภูมิตั้งแต่ประตูทางเข้า และตรวจวัดซ้ำก่อนเข้าห้องเรียนตนเอง หากพบคนใดมีไข้ 37.3 องศา ให้ผู้ปกครองพากลับ รวมทั้งหากพบมีไอ มีน้ำมูก ก็ให้ผู้ปกครองรับกลับ เว้นระยะห่างการเดินเข้าโรงเรียน การจัดพื้นที่นั่งรอของผู้ปกครองเว้นระยะห่าง ทั้งนี้ สำหรับโรงอาหารของนร.ระดับอนุบาล – ชั้นประถมศึกษา ซึ่งเดิมรองรับได้ 250 คน จะหมุนเวียนกันพักกลางวันเป็น 3 ผลัดๆละจำนวน 180 คน เพราะต้องเว้นระยะห่าง

ในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุกจุดคุณครูจะทำสัญลักษณ์รูปการ์ตูนติดไว้ให้เด็กๆสังเกตุ เพื่อกำหนดจุดที่สามารถยืน และนั่งได้ นอกจากนั้นจะทำหมวกดาวให้เด็กๆ สวม เมื่อต้องมีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเว้นระยะห่าง ส่วนห้องน้ำจำกัดคนเข้าได้เพียง 5 คน ภายในห้องเรียนทุกห้องมีเครื่องกรองอากาศ ที่สำคัญทางโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังต้องงดเครื่องเล่น และสระว่ายน้ำต่อไป ตามมาตรฐานสาธารณสุข

ข่าวที่เกี่ยวข้อง