สธ.กระตุ้นคนไทยตระหนักวิถีนิว นอร์มอล ผ่าน 19 ผลงานภาพถ่าย

สธ.กระตุ้นคนไทยตระหนักวิถีนิว นอร์มอล ผ่าน 19 ผลงานภาพถ่าย
มติชน
28 สิงหาคม 2563 ( 14:24 )
103
1
สธ.กระตุ้นคนไทยตระหนักวิถีนิว นอร์มอล ผ่าน 19 ผลงานภาพถ่าย

วันที่ 28 สิงหาคม นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยภายหลังพิธีเปิดงานมอบรางวัลโครงการประกวดภาพถ่ายวิถีชีวิตใหม่ “ใส่ใจสุขอนามัยและการเว้นระยะห่าง” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ว่า แม้ว่ารัฐบาลได้ประกาศมาตรการผ่อนปรนออกมาเป็นระยะ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในประเทศไทยได้เริ่มคลี่คลายลง แต่ประชาชนยังคงต้องปฏิบัติตามแนวทางของ สธ.อย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ทุกครั้งที่ออกจากบ้าน การล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำ และการเว้นระยะห่าง เพื่อลดการติดเชื้อจากบุคคลอื่น ซึ่งเป็นวิถีชีวิตใหม่ที่ประชาชนทุกคนต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นพฤติกรรมประจำวันแบบใหม่ หรือที่เรียกว่า New Normal

 

 

 

 

“โดยที่ผ่านมา สธ.ได้สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลสุขอนามัยที่ดีในการป้องกันโรคโควิด-19 ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ โดยล่าสุด เพื่อเป็นการตอกย้ำให้ประชาชนมีพฤติกรรมในการป้องกันอย่างต่อเนื่อง จึงจัดให้มีประกวดภาพถ่ายวิถีชีวิตใหม่ขึ้น ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อสะท้อนเรื่องราวการปฏิบัติตัวของประชาชนตามแนวทางของ สธ.ที่สื่อความหมายผ่านภาพถ่ายในบริบทต่างๆ ซึ่งมีผลงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ทั้งสิ้น 19 ผลงานจาก 160 ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด” นายสาธิต กล่าว

 

 

ทางด้าน พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การจัดโครงการประกวดภาพถ่ายวิถีชีวิตใหม่ “ใส่ใจสุขอนามัยและการเว้นระยะห่าง” ที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสร้างภาพจำเชิงสัญลักษณ์ ตามแนวทางการสร้างความร่วมมือสู่ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และบันทึกประวัติศาสตร์พฤติกรรมบริบทของคนไทยในยุคที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี 19 ผลงาน ที่เข้ารับรางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ นพ.ฐาปนันท์ มหิศนันท์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายเสกสรร เสาวรส รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายนพดล นิยมไทย และรางวัลชมเชย จำนวน 16 ผลงาน ซึ่งทั้ง 19 ผลงาน กรมอนามัยจะได้นำไปแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1-13 กันยายนนี้


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง