รีเซต

กทพ.เร่งออกแบบทางด่วนใหม่เชื่อม อีอีซี

กทพ.เร่งออกแบบทางด่วนใหม่เชื่อม อีอีซี
TNN ช่อง16
15 กรกฎาคม 2563 ( 15:35 )
58
กทพ.เร่งออกแบบทางด่วนใหม่เชื่อม อีอีซี

วันนี้ (15 ก.ค.) ที่จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมรัตนแกรนด์บอลรูม โรงแรมรัตนชล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายวิชาญ เอกรินทรากุล ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ผลการคัดเลือกแนวสายทาง และรูปแบบทางขึ้น-ลง ที่เหมาะสมของโครงการ) งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี 

สำหรับโครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถี และถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เพื่อแนะนำประชาสัมพันธ์โครงการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงแนวเส้นทางโครงการเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบนถนนเทพรัตน ช่วงทางลงทางพิเศษบูรพาวิถี บริเวณด้านหน้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และโครงข่ายถนนโดยรอบให้สามารถรองรับปริมาณจราจรได้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด และ บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ทำการคัดเลือกแนวสายทาง และรูปแบบทางขึ้น-ลงที่เหมาะสมกับโครงการ คือ ทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถีที่จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณถนนบ้านเก่า และทางขึ้น-ลง ทางพิเศษบูรพาวิถีที่จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงแนวสายทางโครงการได้รับทราบข้อมูลโครงการที่ถูกต้อง และเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งโครงการจะได้นำไปพิจารณาประกอบการศึกษาและพัฒนาโครงการให้มีความเหมาะสมและครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป

ผลการคัดเลือกรูปแบบทางขึ้น-ลง ของโครงการ พบว่า รูปแบบทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถีที่จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณถนนบ้านเก่า รูปแบบที่ 2 (ออกแบบทางขึ้น-ลงใหม่ เพื่อเชื่อมต่อถนนบ้านเก่า) มีความเหมาะสมที่สุด สำหรับรูปแบบทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถีที่จุดสิ้นสุด โครงการ บริเวณถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี พบว่ารูปแบบที่ 2 (ออกแบบทางขึ้น-ลง เชื่อมต่อถนนเลี่ยงเมือง โดยจุดสิ้นสุดทางพิเศษ บนถนนเทพรัตน ทางขึ้น-ลง เชื่อมต่อสะพานทางแยกต่างระดับหนองไม้แดง) มีความเหมาะสมที่สุด

งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางเชื่อมต่อทาง พิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี จะช่วยลดการตัดกระแสจราจรบริเวณด้านหน้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี รวมถึง การแก้ไขปัญหาจราจรบนโครงข่ายถนน โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ให้สามารถรองรับปริมาณจราจรได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรทั้งระบบอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมเพื่อรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand 
facebook live : TNN Live 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNONLINE 
Youtube Official : TNNThailand 
Instagram : @tnn_online 
TIKTOK : @tnnonlineยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง