รีเซต

“ตู้น้ำหยอดเหรียญ” จุดเสี่ยงโควิด กรมอนามัย แนะผู้ประกอบการ-ท้องถิ่นคุมเข้มคุณภาพ

“ตู้น้ำหยอดเหรียญ” จุดเสี่ยงโควิด กรมอนามัย แนะผู้ประกอบการ-ท้องถิ่นคุมเข้มคุณภาพ
มติชน
11 เมษายน 2563 ( 12:36 )
142
“ตู้น้ำหยอดเหรียญ” จุดเสี่ยงโควิด กรมอนามัย แนะผู้ประกอบการ-ท้องถิ่นคุมเข้มคุณภาพ

​กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะผู้ประกอบการ อปท.เข้ม ! ดูแลและรักษาความสะอาดตู้น้ำหยอดเหรียญ รวมถึงขอให้ผู้ใช้บริการให้ความร่วมมือป้องกันโควิด-19

เมื่อวันที่ 11 เมษายน นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก ยังไม่พบหลักฐานการพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในน้ำผิวดิน น้ำบาดาล น้ำประปาหรือน้ำบริโภค เนื่องจากไวรัสชนิดนี้ มีความทนทานต่อสภาวะแวดล้อมได้ต่ำ และถูกทำลายได้ง่ายด้วยคลอรีนที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปา สำหรับการกรองด้วยเยื่อกรองขนาดรูพรุนต่ำกว่า 100 นาโนเมตร เช่น การกรองแบบ Ultra Filtration (UF) Nano Filtration (NF) และ Reverse Osmosis (RO) สามารถกรองเชื้อไวรัสดังกล่าวได้ นอกจากนั้นยังสามารถกำจัดได้ด้วยแสง Ultraviolet (UV) ด้วย ในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำและการฆ่าเชื้อโรคดังกล่าว ได้ออกแบบไว้ในตู้น้ำหยอดเหรียญและที่สำคัญตู้น้ำหยอดเหรียญส่วนมากใช้น้ำประปาที่มีคุณภาพดีอยู่แล้ว ดังนั้นความเสี่ยงที่จะพบเชื้อโควิด-19 ในน้ำจากตู้น้ำหยอดเหรียญจึงค่อนข้างต่ำ

“แต่เนื่องจากเชื้อนี้จะสามารถอยู่บนพื้นผิวได้หลายชั่วโมงจนถึงหลายวันตามชนิดพื้นผิว เช่น อลูมิเนียม 2-8 ชั่วโมง เหล็กสแตนเลส 2 วัน แก้ว 4 วัน พลาสติก 5 วัน ซึ่งวัสดุดังกล่าวเป็นส่วนประกอบในการผลิต ตู้น้ำหยอดเหรียญ หากไม่มีการดูแลรักษาและทำความสะอาดแล้วจะทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ผู้ประกอบการ เจ้าของหรือผู้ดูแลตู้น้ำหยอดเหรียญ และประชาชนผู้ใช้บริการมีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมทั้งเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีแนวทางในการให้คำแนะนำควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินกิจการตู้น้ำหยอดเหรียญในช่วงการเกิดโรคติดเชื้อโควิด-19” นพ.ดนัย กล่าว

นพ.ดนัย กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้กรมอนามัยได้จัดทำคำแนะนำในการดูแลและใช้บริการ ตู้น้ำหยอดเหรียญ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการควบคุม กำกับ ดูแล และเฝ้าระวังคุณภาพจากตู้น้ำหยอดเหรียญในช่วงการเกิดโรคติดเชื้อโควิด-19 ดังนี้
1) ผู้ประกอบการ เจ้าของหรือผู้ดูแล ตู้น้ำหยอดเหรียญ ต้องดูแลความสะอาดของสถานที่ตั้ง เพิ่มความเข้มงวดอย่าให้มีหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ทิ้งหรือวางไว้บริเวณสถานที่ตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ ทำความสะอาดบริเวณปุ่มกดและบานประตูช่องจ่ายน้ำและ ทำความสะอาดภายในช่องจ่ายน้ำและหัวจ่ายน้ำด้วยสารเคมีฆ่าเชื้อโรค เช่น น้ำผสมคลอรีน 0.1 เปอร์เซ็นต์ (1,000 ppm.) หรือเอทิลแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป เป็นต้น

2) ประชาชนผู้ใช้บริการตู้น้ำ หยอดเหรียญ เลือกใช้บริการจากตู้น้ำหยอดเหรียญที่มีการดูแล บำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะการเปลี่ยนหรือล้างไส้กรอง สภาพของตู้ไม่ชำรุด สะอาดทั้งภายนอกและภายใน และขอความร่วมมือในการนำภาชนะ ที่ล้างสะอาดแล้วเท่านั้นไปบรรจุน้ำ ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังใช้บริการ ระวังไม่ให้ มือไปจับหรือสัมผัสก๊อกน้ำในช่องจ่ายน้ำ ควรสวมหน้ากาก ไม่ไอ จาม ขณะใช้บริการ และให้เว้นระยะห่าง จากผู้ใช้บริการรายอื่นอย่างน้อย 1 เมตร

3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรเข้มงวดในการควบคุม กำกับดูแล การรักษาความสะอาดของตู้น้ำหยอดเหรียญจากผู้ประกอบการ ตรวจเช็คการล้างหรือเปลี่ยนไส้กรองตามกำหนดเวลา ให้คำแนะนำ แก่ผู้ประกอบการในการเตรียมการใช้สารเคมีทำความสะอาดตู้น้ำหยอดเหรียญอย่างถูกต้องและเหมาะสม ตามคำแนะนำ พร้อมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการดูแลตู้น้ำหยอดเหรียญนี้ให้แก่ผู้ประกอบการได้รับทราบ และถือปฏิบัติ รวมทั้งประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติในการใช้บริการตู้น้ำหยอดเหรียญนี้ให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ เพื่อร่วมกันลดความเสี่ยงจากเชื้อโควิด-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง