รีเซต

เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส แจกถุงยังชีพ ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส แจกถุงยังชีพ ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
มติชน
22 มิถุนายน 2563 ( 14:19 )
136
เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส แจกถุงยังชีพ ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เมื่อวันนี้ 22 มิถุนายน  เวลา 07.00 น. ที่ วัดโบสถ์ (ธ) ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 1-2-3 และ 12-13 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส เป็นองค์ประธานพิธีบวงสรวงสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 4,300 ถุง ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ตำบลบ้านกระแชงและตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก ที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

โดยมี พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ เจ้าคณะจังหวังหวัดปทุมธานี (ธรรมยุต) ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายชาญ พวงเพ็ชร์. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอสามโคก พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์เข้าร่วมพิธี ในครั้งนี้ “ด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นอย่างกว้างขวาง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตประจำวันและฐานะทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความยากลำบากในหมู่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือตกอยู่ในภาวะที่ต้องปรับรูปแบบการดำรงชีวิตอย่างกะทันหัน

 

พร้อมทั้งทรงพระดำริว่า วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนคู่กับสังคมไทยมานับแต่โบราณตราบจนปัจจุบัน วัดไม่เพียงแต่เป็นที่พำนักของพระภิกษุสามเณร แต่ยังเป็นสถานสาธารณสงเคราะห์ของชุมชนด้วย จึงสมควรที่จะให้วัดที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะอนุเคราะห์ประชาชนผู้ประสบความยากลำบาก ดำเนินภารกิจตามบทบาทหน้าที่ที่ดำรงอยู่นับแต่อดีตกาล ศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯ วัดโบสถ์ (ธ) อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จัดทำถุงยังชีพได้รับความร่วมมือจากญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา ทั้งหลายที่มาร่วมทำบุญ และอยากมีส่วนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปให้ได้ จึงได้จัดทำถุงยังชีพแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง