รีเซต

น้ำยมล้นตลิ่ง กระทบผู้ผลิตประปุกออมสิน ต้องย้ายสถานที่มาอาศัยริมถนน

น้ำยมล้นตลิ่ง กระทบผู้ผลิตประปุกออมสิน ต้องย้ายสถานที่มาอาศัยริมถนน
มติชน
21 กันยายน 2565 ( 12:15 )
51
น้ำยมล้นตลิ่ง กระทบผู้ผลิตประปุกออมสิน ต้องย้ายสถานที่มาอาศัยริมถนน

21 ก.ย.65 สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดพิจิตรที่ยังคงส่งผลกระทบต่อเนื่อง โดยเฉพาะลุ่มน้ำยม ส่งผลกระทบกับชาวบ้านผู้ผลิตกระปุกออมสินปูนปลาสเตอร์ ในพื้นที่หมูที่ 1 ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หลังน้ำในแม่น้ำยมยมล้นไหลท่วมบริเวณชั้นล่างของบ้าน ที่เป็นสถานที่สำหรับผลิตกระปุกออมสิน ถูกน้ำท่วมระดับสูง 50-60 เซนติเมตร จนไม่สามารถใช้เป็นสถานที่ผลิตกระปุกออมสินได้ ส่งผลให้ ต้องแก้ปัญหาด้วยการย้ายสถานที่ผลิตขึ้นไปอาศัยถนนซึ่งเป็นพนังกั้นน้ำเป็นการชั่วคราว รวมถึงบางส่วนที่ย้ายไม่ทัน จะต้องทำการผลิตในขั้นตอนพ่นสี ในน้ำที่ท่วมขัง เพื่อผลิตให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าที่มียอดสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง

 

นายปัญญา ผาสุก อายุ 30 ปี ชาวบ้านหมูที่ 1 ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร มีอาชีพผลิตกระปุกออมสิน กล่าวว่า ปีน้ำในแม่น้ำยมมีปริมาณมาก เอ่อเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนประชาชน ซึ่งรวมไปถึงสถานที่สำหรับผลิตออมสิน ส่งผลกระทบกับพื้นที่การทำกระปุกออมสิน ที่ถูกน้ำท่วม บางส่วนที่ย้ายไม่ทัน ต้องทำการผลิตในที่น้ำท่วมขัง และต้องคอยระวัง ปลิง ที่มากับน้ำท่วม ซึ่งระดับน้ำที่ท่วมเพิ่มขึ้น จะต้องย้ายกระปุกออมสินบางส่วนต้องย้ายที่ต้องมาอาศัยไหล่ทางถนน เพื่อเป็นสถานที่ผลิตเป็นการชั่วคราว เพื่อไม่ให้การผลิตขาดตอนเนื่องจากมียอดสั่งซื้อจากผู้ค้าทั้งรายใหญ่และรายย่อยที่ซึ่งซื้อเพื่อไปจำหน่ายให้กับผู้ที่ต้องการทั่วประเทศ

 

สำหรับ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร นับได้ว่าเป็นแหล่งผลิตออมสินรายใหญ่ที่ผลิตเพื่อส่งจำหน่ายให้กับผู้ค้ารายใหญ่และรายย่อยทั่วประเทศ ในแต่ละปีจะสร้างรายได้นับแสนบาทให้กับประชาชนในชุมชน นับว่าเป็นรายได้งามทั้งในช่วงปกติและช่วงที่เกิดอุกภัยได้เป็นอย่างดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง