รีเซต

ทหารม้ารุกหนัก!!!.. ป้องปราบการลักลอบเข้าประเทศตามแนวชายแดน

ทหารม้ารุกหนัก!!!.. ป้องปราบการลักลอบเข้าประเทศตามแนวชายแดน
77ข่าวเด็ด
14 กรกฎาคม 2563 ( 04:09 )
419
ทหารม้ารุกหนัก!!!.. ป้องปราบการลักลอบเข้าประเทศตามแนวชายแดน

เชียงราย-กองกำลังผาเมืองจัดชุดปฏิบัติการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเขตแนวชายแดน จว.เชียงใหม่ และ จว.เชียงราย

14 ก.ค.63 พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง มอบให้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพลลาดตระเวนเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการลับลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน

โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง อ.เชียงดาว, อ.ฝาง จว.เชียงใหม่ และ อ.แม่สาย จว.เชียงราย
การเพิ่มมาตรการครั้งนี้กองกำลังผาเมืองได้ใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) บินลาดตระเวนในช่องทาง/ท่าข้ามธรรมชาติที่ล่อแหลม, การตรวจการด้วยระบบกล้องวงจรปิด (CCTV), การจัดกำลังลาดตระเวนเฝ้าตรวจ และการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดกั้น ร่วมกับ จนท.ตำรวจ, ฝ่ายปกครอง และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน พร้อมทั้งวางสิ่งกีดขวางปิดกั้นช่องทางตามธรรมชาติ บริเวณตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา เพื่อป้องกันการลักลอบเข้ามาของแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่รับผิดชอบโดยต่อเนื่อง
ทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นขบวนการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฏหมายสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยทหารในพื้นที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อร่วมกันในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิต 19 ตามแนวชายแดน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง