รีเซต

ขสมก.เตือนคนกรุงฯ 19.30 น. ควรรีบกลับบ้าน หวั่นผู้โดยสารแออัดเที่ยวสุดท้าย

ขสมก.เตือนคนกรุงฯ 19.30 น. ควรรีบกลับบ้าน หวั่นผู้โดยสารแออัดเที่ยวสุดท้าย
มติชน
5 เมษายน 2563 ( 15:54 )
64
ขสมก.เตือนคนกรุงฯ 19.30 น. ควรรีบกลับบ้าน หวั่นผู้โดยสารแออัดเที่ยวสุดท้าย

เมื่อวันที่  5 เมษายน รายงานข่าวจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แจ้งว่า ได้ปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการรถโดยสารประจำทางจากเวลาปกติ เป็นให้บริการตั้งแต่ เวลา 05.00 – 21.00 น.( เวลา 21.00 น. คือเวลาที่รถโดยสารกลับถึงอู่จอดรถ)  เพื่อให้สอดคล้องกับพรก.ฉุกเฉิน  ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่าง เวลา 22.00 – 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น  ขสมก.ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางทุกคน โปรดเตรียมตัวเดินทางกลับเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 19.30 น. เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้รถโดยสารเที่ยวสุดท้ายเกิดความแออัดจากการมีผู้ใช้บริการมากเกินไป ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ทั้งนี้ ขสมก.จะเพิ่มรถโดยสารเที่ยวสุดท้ายประมาณ 2 – 3 คัน หรือตามความเหมาะสมในแต่ละเส้นทางและเพิ่มความถี่ในการปล่อยรถโดยสารดังกล่าว ให้มีระยะห่างกันไม่เกิน 3 – 5 นาทีต่อคัน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา ผู้ใช้บริการหนาแน่นในช่วงเวลาการเดินรถเที่ยวสุดท้าย

โดยจะปล่อยรถโดยสารคันสุดท้าย จากท่าปลายทาง ในเวลาประมาณ 20.00 น. พร้อมทั้งติดป้ายหน้ารถโดยสารก่อนคันสุดท้าย ข้อความ “รถก่อนคันสุดท้าย” และติดป้ายหน้ารถโดยสารคันสุดท้าย ข้อความ “รถคันสุดท้าย” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง