รีเซต

รร.อนุบาลบ้านเตาถ่าน ปิดโรงเรียน 2 วัน พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด19

รร.อนุบาลบ้านเตาถ่าน ปิดโรงเรียน 2 วัน พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด19
77ข่าวเด็ด
16 กรกฎาคม 2563 ( 06:30 )
210
รร.อนุบาลบ้านเตาถ่าน ปิดโรงเรียน 2 วัน พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด19

ที่จ.ชลบุรี รร.อนุบาลบ้านเตาถ่าน ปิดโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 16-17 ก.ค.63 เพื่อพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด19

 

วันนี้ 16 ก.ค.63 ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นาย ณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบมอบหมายให้ นางสาวณิชาภา ชูพินิจ อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อโรค มาพ่นทำความสะอาด ตามสถานที่ต่างๆในบริเวณรอบโรงเรียน หลังจากที่โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่านปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษจากสถานการณ์ เชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ตะหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน ที่จะรับผลกระทบจาการแพร่ระบาดดังกล่าว

เนื่องจากสถานการณ์ล่าสุดพบว่ามีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในจังหวัดระยอง ซึ่งมีผู้ติดเชื้อเข้าไปใช้บริการในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง และห้างสรรพสินค้าแพชชั่น ระยอง (แหลมหอง) และมีผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน ทำงานอยู่ในห้างสรรพสินค้าแพชชั่น ระยอง (แหลมทอง) และกลับมาพักอาศัยบ้านเดียวกันกับนักเรียนจำนวน 1 ราย และยังมีผู้ปกครองพานักเรียนไปที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาช่า ระยอง อีก 2 ราย ซึ่งเบื้องต้นทางโรงเรียนได้ให้นักเรียนทั้ง 3 ราย หยุดเรียนเพื่อสังเกตอาการที่บ้านแล้ว

โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองทุกทน จึงประกาดปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่ 16-17 ก.ค.63 เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคตามห้องเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ และรอบๆบริเวณโรงเรียน โดยให้นักเรียนเรียนผ่านระบบทางไกล DLTV  ที่บ้าน ทั้งนี้ ให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง