รีเซต

ตรัง ออกประกาศเตือนฝนตกหนักคลื่นลมแรง 17-20 ก.ย.

ตรัง ออกประกาศเตือนฝนตกหนักคลื่นลมแรง 17-20 ก.ย.
มติชน
17 กันยายน 2563 ( 09:25 )
124
ตรัง ออกประกาศเตือนฝนตกหนักคลื่นลมแรง 17-20 ก.ย.

วันที่ 17 กันยายน 2563  ที่จังหวัดตรัง นายไพบูลย์  โอมาก  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้ลงนามคำประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง  แจ้งเตือนด่วนที่สุดไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอทั้ง 10 อำเภอ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ทั้ง 100 แห่ง  สถานีวิทยุทุกสถานี สมาคมวิทยุสมัครเล่น ตลอดจนชมรมเพื่อนเตือนภัยจังหวัดตรัง กำนันผู้ใหญ่บ้าน มิสเตอร์เตือนภัย  อปพร.เตรียมพร้อมรับมือ กรณีอิทธิพลพายุโซนร้อน “โนอีล”ที่จะส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย และอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงบางพื้นที่  ปริมาณฝนสะสมอาจทำให้เกิดสถานการณ์อุทกภัย ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย มีกำลังแรงขึ้น  โดยอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  และทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร  บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า 3 เมตร

 

 

จึงขอให้ทุกพื้นที่เสี่ยงบริเวณที่ลาดเชิงเขา ที่ราบต่ำริมน้ำไหลผ่าน พื้นที่ที่มีภูเขาสูงชัน พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และพื้นที่ที่เคยเกิดมาก่อน  ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และคลื่นลมแรง ในระยะ 4 -5 วันนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 – 20 กันยายน  หากมีข้อบ่งชี้ว่าจะเกิดภาวะเสี่ยงหรืออันตรายต่อประชาชนให้ดำเนินการแจ้งอพยะไปยังพื้นที่ปลอดภัย ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ  และแจ้งเตือนชาวเรือ นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการขนส่งทางเรือให้ระมัดระวังอันตรายจากคลื่นลม ตรวจความพร้อมของเรือก่อนออกเดินเรือ โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ และให้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

วันที่ 17 กันยายน 2563  ที่จังหวัดตรัง นายไพบูลย์  โอมาก  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้ลงนามคำประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง  แจ้งเตือนด่วนที่สุดไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอทั้ง 10 อำเภอ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ทั้ง 100 แห่ง  สถานีวิทยุทุกสถานี สมาคมวิทยุสมัครเล่น ตลอดจนชมรมเพื่อนเตือนภัยจังหวัดตรัง กำนันผู้ใหญ่บ้าน มิสเตอร์เตือนภัย  อปพร.เตรียมพร้อมรับมือ กรณีอิทธิพลพายุโซนร้อน “โนอีล”ที่จะส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย และอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงบางพื้นที่  ปริมาณฝนสะสมอาจทำให้เกิดสถานการณ์อุทกภัย ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย มีกำลังแรงขึ้น  โดยอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  และทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร  บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า 3 เมตร

 

 

จึงขอให้ทุกพื้นที่เสี่ยงบริเวณที่ลาดเชิงเขา ที่ราบต่ำริมน้ำไหลผ่าน พื้นที่ที่มีภูเขาสูงชัน พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และพื้นที่ที่เคยเกิดมาก่อน  ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และคลื่นลมแรง ในระยะ 4 -5 วันนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 – 20 กันยายน  หากมีข้อบ่งชี้ว่าจะเกิดภาวะเสี่ยงหรืออันตรายต่อประชาชนให้ดำเนินการแจ้งอพยะไปยังพื้นที่ปลอดภัย ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ  และแจ้งเตือนชาวเรือ นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการขนส่งทางเรือให้ระมัดระวังอันตรายจากคลื่นลม ตรวจความพร้อมของเรือก่อนออกเดินเรือ โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ และให้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง