รีเซต

มติที่ประชุมสภามธ. เลือก "สุรพล นิติไกรพจน์" นั่งนายกฯสภา มธ.คนใหม่

มติที่ประชุมสภามธ. เลือก "สุรพล นิติไกรพจน์" นั่งนายกฯสภา มธ.คนใหม่
มติชน
17 มกราคม 2565 ( 16:38 )
41
มติที่ประชุมสภามธ. เลือก "สุรพล นิติไกรพจน์" นั่งนายกฯสภา มธ.คนใหม่

ข่าววันนี้ 17 ม.ค.2565 เพจคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผย มติ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) มีมติเลือก ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยแทน ศาสตราจารย์ ดร.นรนิติ เศรษฐบุตร ที่ครบวาระ โดยขั้นตอนต่อไปจะมีการนำรายชื่อเสนอกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป

 

สำหรับ ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์  เป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  อดีตคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มีความชำนาญในประเด็น กฎหมายปกครอง  กฎหมายมหาชน เคยดำรงตำแหน่งอื่นๆเช่น   อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และ อดีตประธานคณะกรรมการบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)  ตำแหน่งทางการเมือง  อาทิ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549   อดีตรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญปฏิรูปการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี(นายบรรหาร ศิลปอาชา)ด้านกฎหมาย พ.ศ. 2538

 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  สุรพล มีบทบาทสำคัญ ในช่วงการระบาดของโควิด 19 ที่ผ่านมา โดยเป็นหนึ่งในผู้ ก่อตั้งโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อรับรักษาผู้ป่วย COVID-19 ทั้งยังคอยอัพเดทสถานการณ์ต่างๆ ทั้งเรื่องผู้ป่วย จำนวนเตียง สถานการณ์การฉีดวัคซีน หลายครั้งออกมาตั้งคำถามกับการบริหารราชการแผ่นดิน และการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมา จนเป็นข่าวดังบ่อยครั้ง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง