รีเซต

เปิดผลสำรวจข่าวโควิด-19แพร่ระบาด! ทำคนไทยจิตตกมากที่สุด

เปิดผลสำรวจข่าวโควิด-19แพร่ระบาด! ทำคนไทยจิตตกมากที่สุด
TNN ช่อง16
29 มีนาคม 2563 ( 10:13 )
103
เปิดผลสำรวจข่าวโควิด-19แพร่ระบาด! ทำคนไทยจิตตกมากที่สุด
วันนี้ (29 มี.ค. 63) ข่าวการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ วันนี้ เป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างมาก ข่าวต่าง ๆ  มีทั้งข่าวจริงและข่าวปลอม หรือที่เรียกว่าเฟคนิวส์ถูกแชร์ออกไปเป็นวงกว้าง การนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนจึงมีความสำคัญต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนอย่างยิ่ง โดยประชาชนต่างก็คาดหวังว่าจะได้รับรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เป็นกลาง และครอบคลุมรอบด้านมากที่สุด เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน กรณี การรับข่าวสารโควิด-19 ของคนไทย

“สวนดุสิตโพล”มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน   ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,033 คน (สำรวจทั้งภาคสนามและออนไลน์) ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2563  สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนรับข้อมูลข่าวสารโควิด-19 จากแหล่งใด มากที่สุด

          อันดับ 1 ออนไลน์ (Facebook,Twitter,Instagram,Website ฯลฯ) 79.30%
          อันดับ 2 สถานีโทรทัศน์     77.05%
          อันดับ 3 คำบอกเล่า/เพื่อน/คนรอบข้าง       60.69%
          อันดับ 4 สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์,ประกาศจากทางราชการ ฯลฯ) 45.52%
          อันดับ 5 ข้อความ SMS               44.73%

2. ประชาชนเชื่อถือข่าวโควิด-19 จากแหล่งใด มากที่สุด

          อันดับ 1 สถานีโทรทัศน์     89.00%
          อันดับ 2 สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์,ประกาศจากทางราชการ ฯลฯ) 63.09%
          อันดับ 3 วิทยุ      56.23%
          อันดับ 4 ออนไลน์ (Facebook,Twitter,Instagram,Website ฯลฯ) 53.72%
          อันดับ 5 คำบอกเล่า/เพื่อน/คนรอบข้าง       42.98%

3. ประชาชนมีหลักในการแยกแยะ “ข่าวจริง ข่าวปลอม” อย่างไร

          อันดับ 1 แหล่งข่าวน่าเชื่อถือ มีหลักฐานอ้างอิง เปิดเผยที่มาที่ไป 41.08%
          อันดับ 2 ติดตามข่าวจากหลาย ๆ สื่อ เปรียบเทียบข่าวจากแหล่งอื่น ๆ 32.22%
          อันดับ 3 อ่านเนื้อหาให้ละเอียด คิดวิเคราะห์ ไตร่ตรองตามหลักการและเหตุผล 22.96%
          อันดับ 4 รอฟังประกาศยืนยันจากรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   20.10%
          อันดับ 5 เชื่อข้อมูลการนำเสนอของสื่อหลักมากกว่าข้อมูลที่ได้จากสื่อโซเชียล  16.95%

4. ข่าวโควิด-19 กรณีใด ที่ทำให้ประชาชนจิตตกมากที่สุด

          อันดับ 1 เชื้อโรคติดต่อได้ง่าย สถานการณ์แพร่ระบาดรุนแรง 36.08%
          อันดับ 2 ยอดผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นของแต่ละประเทศ 30.59%
          อันดับ 3 การบริหารจัดการของภาครัฐ มาตรการ การแก้ไขปัญหา 26.93%
          อันดับ 4 ผู้ติดเชื้อไม่ยอมกักตัวเอง ฝ่าฝืน ปกปิดข้อมูล 18.90%
          อันดับ 5 การปล่อยข่าวลือ ข่าวปลอม เฟคนิวส์ 14.23%
 
5. ประชาชนอยากให้มีการนำเสนอข่าวโควิด-19 ในลักษณะใด

          อันดับ 1 เสนอข่าวที่เป็นจริง ชัดเจน ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังข้อมูล 54.55%
          อันดับ 2 นำเสนออย่างสร้างสรรค์ เน้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 34.33%
          อันดับ 3 ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  25.33%
          อันดับ 4 มีการคัดกรองข้อมูล แหล่งที่มา มีหลักฐานอ้างอิง 15.52%
          อันดับ 5 นำเสนอผ่านช่องทางเดียว เช่น โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ  13.31%

 

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง