TrueID

โมเดอร์นา 1.3 ล้านโดส ถึงไทยแล้ว 'อภ.' พร้อมส่งตรวจมาตรฐานก่อนให้สมาคม รพ.เอกชน

โมเดอร์นา 1.3 ล้านโดส ถึงไทยแล้ว 'อภ.' พร้อมส่งตรวจมาตรฐานก่อนให้สมาคม รพ.เอกชน
มติชน
27 พฤศจิกายน 2564 ( 20:58 )
30
โมเดอร์นา 1.3 ล้านโดส ถึงไทยแล้ว 'อภ.' พร้อมส่งตรวจมาตรฐานก่อนให้สมาคม รพ.เอกชน

 

​เวลา 18.30 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน ที่เขตปลอดอากรและคลังสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการอภ.พร้อมด้วย นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคม รพ.เอกชน Mr.Rehan Saghir Executive Vice President ZP Therapeutics ภญ.สุนัยนา กิจเกษตรไพศาล ผู้จัดการทั่วไป แซดพี เทอราพิวติกส์ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย จำกัด รับวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นาล็อตที่ 2 ที่มาจากแหล่งผลิตของประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 1,382,500 โดส โดยสายการบิน China Airlines เที่ยวบิน CI 0835 เส้นทาง ไทเป-กรุงเทพมหานครภญ.ศิริกุล กล่าวว่า วัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นาที่มาถึงประเทศไทยในวันนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 1,382,500 โดส โดยก่อนหน้านี้ได้รับไปแล้วเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 560,200 โดส รวมวัคซีนที่นำเข้ามาแล้ว จำนวน 1,942,700 โดส เมื่อผ่านศุลกากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว จะขนส่งไปยังคลังสำรองวัคซีนโควิด-19 ที่ศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด จากนั้น เมื่อองค์การเภสัชกรรมทำการตรวจนับวัคซีนแล้ว บริษัทซิลลิคฟาร์มา จำกัด จะส่งตัวอย่างไปให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบคุณภาพอีกครั้ง เมื่อผ่านทุกขั้นตอน องค์การฯจะได้ประสานกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชนและหน่วยบริการต่าง ๆ เพื่อกระจายวัคซีนตามสัดส่วนที่ได้รับการจัดสรรไว้ก่อนหน้านี้ และในส่วนวัคซีนที่เหลือคาดว่าจะเข้ามาในเดือนธันวาคม 2564 และในไตรมาสแรกของปี 2565 (มกราคม-มีนาคม 2565)

 

 

รองผู้อำนวยการ อภ.กล่าวต่อไปว่า ​อภ.ได้รับมอบหมายในการเป็นหน่วยงานภาครัฐทำหน้าที่จัดซื้อจัดหาวัคซีนทางเลือก เพื่อให้ประชาชนได้มีวัคซีนทางเลือกเพิ่มขึ้น ในการดำเนินการดังกล่าวอภ.ต้องขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สมาคม รพ.เอกชน บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย จำกัด และภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนให้ประชาชนได้มีวัคซีนนี้เกิดขึ้น อีกทั้งต้องขอขอบคุณประชาชนคนไทยทุกคนที่ยังคงให้ความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของอภ.ในครั้งนี้

 

“นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อภ.ได้มุ่งมั่น ทุ่มเท ดำเนินการในทุกภารกิจทั้งด้านยา วัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ในการป้องกันต่างๆ ช่วยสนับสนุนระบบสาธารณสุขไทย รวมถึงได้ร่วมกับสมาคม รพ.เอกชน บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด อย. และภาคีเครือข่ายต่างๆในการร่วมกันดำเนินงานด้านวัคซีนจนสำเร็จลุล่วงให้ประชาชนได้รับวัคซีนทางเลือก เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ อันจะส่งผลให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ และฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับคืนมาโดยเร็ว” รองผู้อำนวยการ อภ.กล่าว

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง