รีเซต

ที่ประชุม 'วิสาหกิจขนาดกลาง-ย่อมเอเปค' เห็นพ้องหนุนธุรกิจขนาดเล็ก

ที่ประชุม 'วิสาหกิจขนาดกลาง-ย่อมเอเปค' เห็นพ้องหนุนธุรกิจขนาดเล็ก
Xinhua
11 กันยายน 2565 ( 14:43 )
20
ที่ประชุม 'วิสาหกิจขนาดกลาง-ย่อมเอเปค' เห็นพ้องหนุนธุรกิจขนาดเล็ก

กรุงเทพฯ, 11 ก.ย. (ซินหัว) -- เมื่อวันเสาร์ (10 ก.ย.) สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและประธานการประชุมรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค ครั้งที่ 28 ของกลุ่มประเทศความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ประกาศปิดการประชุมดังกล่าว ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ความพยายามส่งเสริมการฟื้นตัวของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) ภายในภูมิภาค

 

การประชุมรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปคครั้งนี้ จัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต ภายใต้หัวข้อ "การฟื้นตัวโดยรวมของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยในเอเปค ผ่านการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) และระบบนิเวศที่มีผลกระทบสูง"สุพัฒนพงษ์กล่าวว่าเราจะไม่สามารถบรรลุการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยืดหยุ่นและสมดุลได้ หากปราศจากการฟื้นตัวอย่างครอบคลุม เนื่องจากธุรกิจขนาดเล็กถือเป็น "กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเอเปค"ระหว่างการประชุมระยะ 2 วัน เจ้าหน้าที่ต่างเห็นพ้องเดินหน้าส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจโลก พร้อมทั้งยกระดับการเชื่อมต่อระหว่างเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศเอเปคผ่านความยืดหยุ่นทางดิจิทัล ซึ่งจะช่วยให้วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยพัฒนาก้าวหน้านอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้หารือแนวทางการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งรวมถึงเร่งรัดการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างครอบคลุม ช่วยวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย เข้าถึงแหล่งจัดหาเงินทุนควบคู่กับการปรับโครงสร้างหนี้ และช่วยให้พวกเขาสามารถรับมือกับภูมิทัศน์ของตลาดที่กำลังเปลี่ยนแปลง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง