รีเซต

จีนเปิดรับข้อคิดเห็นต่อ 'การทำงานของรัฐบาล' จากประชาชน

จีนเปิดรับข้อคิดเห็นต่อ 'การทำงานของรัฐบาล' จากประชาชน
Xinhua
9 ธันวาคม 2565 ( 13:33 )
21
จีนเปิดรับข้อคิดเห็นต่อ 'การทำงานของรัฐบาล' จากประชาชน

ปักกิ่ง, 9 ธ.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันพฤหัสบดี (8 ธ.ค.) จีนริเริ่มการขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานของรัฐบาลจากสาธารณชนทางออนไลน์ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนานโยบายสาธารณะเพิ่มเติม

 

สาธารณชนสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 14 หัวข้อ อาทิ การสร้างระบบเศรษฐกิจตลาดสังคมนิยมที่มีมาตรฐานสูง การศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรม การฟื้นฟูชนบท การจ้างงาน และการดูแลสุขภาพคำแถลงทางการระบุการส่งข้อเสนอแนะผ่านเว็บไซต์ทางการของรัฐบาลกลาง (www.gov.cn) แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ (State Council) และเว็บไซต์อื่นๆ ที่เข้าร่วมสำหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์สูงจะถูกส่งต่อไปยังองค์กรที่รับผิดชอบการร่าง "รายงานการปฏิบัติงานของรัฐบาล" (Report on the Work of the Government)อนึ่ง จีนจะขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจนถึงการประชุมประจำปีของสภานิติบัญญัติระดับชาติและหน่วยงานที่ปรึกษาทางการเมืองระดับชาติในปี 2023จีนเปิดรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานของรัฐบาลจากสาธารณชนติดต่อกันเป็นปีที่ 9 แล้ว โดยปีก่อนมีการส่งต่อข้อเสนอแนะแก่กลุ่มร่างรายงานฯ มากกว่า 1,100 รายการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง