TrueID

บิ๊กป้อม บุกนครสวรรค์ แก้น้ำท่วม-ลดปัญหาน้ำแล้ง เร่งพัฒนาบึงบอระเพ็ด

บิ๊กป้อม บุกนครสวรรค์ แก้น้ำท่วม-ลดปัญหาน้ำแล้ง เร่งพัฒนาบึงบอระเพ็ด
ข่าวสด
12 พฤศจิกายน 2564 ( 12:25 )
12
บิ๊กป้อม บุกนครสวรรค์ แก้น้ำท่วม-ลดปัญหาน้ำแล้ง เร่งพัฒนาบึงบอระเพ็ด

บิ๊กป้อม ลงพื้นที่นครสวรรค์ ดูระบบระบายน้ำ พื้นที่เจ้าพระยาตอนบน ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาบึงบอระเพ็ดและการช่วยเหลือน้ำท่วม

 

เมื่อวันที่ 12 พ.ย.2564 ที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่รับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภาพรวม จากส่วนราชการต่างๆ เพื่อติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนบน และการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่

 

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับ จ.นครสวรรค์ ถือเป็นพื้นที่ด้านทรัพยากรน้ำของประเทศ รวมทั้งเป็นจุดกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยา และแหล่งน้ำธรรมชาติบึงบอระเพ็ด ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวยังคงเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำ เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคในช่วงฝนทิ้งช่วงในคราวเดียวกัน

 

พล.อ.ประวิตร จึงกำชับทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง และ จ.นครสวรรค์ ให้การสนับสนุน สทนช. เร่งขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ ให้มีความคืบหน้า โดยเฉพาะโครงการระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนวัดไทรย์ ให้เสร็จทันรองรับสถานการณ์น้ำหลากในปีถัดไป

 

พร้อมให้เร่งพัฒนาแหล่งเติมน้ำใต้ดินและพื้นที่ที่เป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง โดยเฉพาะบึงบอระเพ็ด ซึ่งมีส่วนสำคัญรับมวลน้ำจากแม่น้ำน่าน ในการช่วยป้องกันภัยธรรมชาติในฤดูน้ำหลาก และเป็นแหล่งน้ำสำคัญในฤดูแล้ง ให้มีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมเร็วขึ้น โดยต้องรักษาระบบนิเวศน์เดิมไว้ โดยให้ สทนช.สร้างการรับรู้กับประชาชนได้รับทราบต่อเนื่องกันไป

 

จากนั้นพล.อ.ประวิตร พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำ การแก้ปัญหาอุทกภัยและการพัฒนาพื้นที่กักเก็บน้ำ บริเวณประตูระบายน้ำ ขุนลาดบริบาล และเดินทางต่อเนื่องลงตรวจติดตามความคืบหน้าการพัฒนาและการบริหารจัดการน้ำบึงบอระเพ็ดตามแผนที่กำหนด

 

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กำชับกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาบริหารจัดการน้ำส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ สามารถทำนาปรังและปลูกพืชฤดูร้อนได้ไปพร้อมกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง