ร้อยเอ็ด ติดโควิดเพิ่ม 63 ราย กลับจากพื้นที่เสี่ยงมารักษาตัว 49 ราย สลดดับอีก 1

ร้อยเอ็ด ติดโควิดเพิ่ม 63 ราย กลับจากพื้นที่เสี่ยงมารักษาตัว 49 ราย สลดดับอีก 1
ข่าวสด
8 กรกฎาคม 2564 ( 20:14 )
8
ร้อยเอ็ด ติดโควิดเพิ่ม 63 ราย กลับจากพื้นที่เสี่ยงมารักษาตัว 49 ราย สลดดับอีก 1

 

ร้อยเอ็ด ติดโควิดเพิ่ม 63 ราย กลับจากพื้นที่เสี่ยงมารักษาตัว 49 ราย สลดดับอีก 1 ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 689 ราย เปิด รพ.สนามรับผู้ป่วยแล้ว 7 แห่ง

 

 

 

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2564 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 8 ก.ค. รักษาหายเพิ่ม 4 ราย (รักษาหายสะสม 317 ราย) ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรพยาบาล 374 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เสียชีวิตสะสม 8 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 63 ราย ยอดติดเชื้อสะสมรวม 689 ราย ซึ่งผู้ติดชื้อโควิด- 19

 

 

 

 

 

 

สำหรับรายใหม่ของวันนี้เป็นผู้ที่ติดมาจากต่างจังหวัด 50 ราย ได้แก่ กรุงเทพฯ 30 ราย, จ.ปทุมธานี 9 ราย, จ.สมุทรปราการ 8 ราย, จ.นนทบุรี 2 ราย และ จ.ลพบุรี 1 ราย และเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 13 ราย จำเเนกรายอำเภอ ดังนี้

1.อำเภอหนองฮี 11 ราย ตรวจพบเชื้อที่กรุงเทพ ฯ 5 ราย ติดต่อขอมารักษา /เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 5 รายมาตรวจที่ รพ.ในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ /พบการติดเชื้อในพื้นที่ 1 ราย

 

 

 

2. อำเภอหนองพอก 8 ราย ตรวจพบเชื้อที่กรุงเทพฯ 1 ราย ติดต่อขอมารักษา เดินทางมาจากกรุงเทพ 6 ราย จ. สมุทรปราการ 1ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ

 

 

 

3.อำเภอสุวรรณภูมิ 8 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 1 ราย มาตรวจที่ รพ. ใน จ.ร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ /ผู้ติดเชื้อภายในพื้นที่ 7 ราย ซึ่งมีการเกิดระบาดเป็นกลุ่มก้อนในกลุ่มหนักงานห้างสรรพสินค้า ศปก.อำเภอสุวรรณภูมิ ไต้ขอความร่วมมือปิดสถานที่ดังกล่าวทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค 3 วัน ส่วนพนักงานทั้งหมดได้ทำการตรวจหาเชื้อและกักตัวเป็นเวลา 14 วัน

 

 

 

4.อำเภอเกษตรวิสัย 6 ราย เดินทางมาจาก จ.ปทุมธานี มาตรวจที่ รพ.ในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ

 

 

5.อำเภอปทุมรัตต์ 5 ราย เดินทางมาจาก จ.สมุทรปราการ 3 ราย มาตรวจที่ รพ.ไนจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ/ส่วนอีก 2 รายพบการติดเชื้อในพื้นที่ จากการสัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วยรายก่อนหน้า

 

 

 

6.อำเภอโพธิ์ชัย 5 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจาก กรุงเทพฯ 2 ราย ติดต่อขอกลับมารักษา เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ 2 ราย และ จ.สมุทรปราการ 1 ราย มาตรวจที่ รพ.ในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ

 

 

7.อำเภอจังหาร 4 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจาก กรุงเทพฯ 1 ราย และ จ.สมุทรปราการ 2 ราย ติดต่อขอกลับมารักษา/ส่วนอีก 1 ราย
ติดเชื้อในพื้นที่จากการสัมผัสร่วมบ้าน

 

 

8.อำเภออาจสามารถ 3 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจาก จ. ปทุมธานี 1 ราย ติดต่อขอกลับมารักษา/เดินทางกลับมาจากกรุงเทพ 1 ราย มาตรวจที่ รพ.ในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ/ส่วนอีก 1 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ จากการสัมผัสร่วมบ้าน

 

 

 

9.อำเภอโพนทอง 2 ราย เดินทางกลับจาก จ.นนทบุรี มาตรวจที่ รพ.ในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ

 

 

10.อำเภอจตุรพักตรพิมาน 2 ราย เดินทางกลับจาก จ.ปทุมธานี 1 ราย และ จ.สมุทรปราการ 1 ราย มาตรวจที่ รพ.ในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ

 

 

11.อำเภอเสลภูมิ 2 ราย เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ มาตรวจที่ รพ. ในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ

 

12.อำเภอทุ่งเขาพลวง 2 ราย เดินทางกลับจากกรุงเทพ ฯ มาตรวจที่ รพ.ในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ

 

13.อำเภอศรีสมเด็จ 1 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากกรุงเทพฯ ติดต่อขอเข้ารักษา

 

14 อำเภอเมยวดี 1 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจาก จ.ปทุมธานี ติดต่อขอเข้ารักษา

 

15. อำเภอธวัชบุรี 1 ราย เดินทางกลับจากจังหวัดชลบุรี มาตรวจที่ รพ.ในจังหวัดร้อยเอ็ต ผลพบเชื้อ

 

16. อำเภอเชียงขวัญ 1 ราย เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ มาตรวจที่ รพ.ในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ

 

17. อำเภอโพนทราย 1 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ รายละเอียดกำลังดำเนินการสอบสวนโรค

 

จังหวัดร้อยเอ็ด ขอแจ้งให้ประชาชนชาวร้อยเอ็ดที่ติดเชื้อโควิต-1 9 และประสงค์จะเดินทางกลับเข้ามารักษาที่โรงพยาบาสในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ขอให้ท่านประสานผ่านระบบของโรงพยาบาสร้อยเอ็ต โทร.0-4351-8200 ต่อ 0 ต่อ 7174 และต่อ 7175 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ต โทร.08-6456-2792 (ทุกวัน 08.00-16.30 น.) หรือประสานผ่านเบอร์โทรศัพท์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด หรือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ

 

 

หากท่านได้รับการยืนยัน จึงจะสามารถเดินทางเข้ามาในพื้นที่ได้ โดยใช้รถยนต์ส่วนตัว หรือรถที่ทางราชการจัดให้ แล้วให้ไปพักคอย ณ ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือคนร้อยเอ็ดกลับบ้าน ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ (ห้ามเดินทางกลับเข้าไปในชุมชน) โดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้การดูแลช่วยเหลือให้เข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป

 

 

โดยจังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จำนวน 7 แห่ง ดังนี้ รพ.สนามจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 1 ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด(ข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด) รพ.สนามแห่งที่ 2 ณ อาคารศูนย์กีฬาศรีรัศมิ์ยุวชนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รพ.สนามแห่งที่ 3 ณ กองพันเสนารักษ์ที่ ค่ายสมด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช( ค่ายโสกเชือก) และอีก 4 แห่ง เป็น โรงพยาบาลสนามใน รพ.สุวรรณภูมิ รพ.โพนทอง รพ.เกษตรวิสัย และ รพ.พนมไพร

 

 

ท่านที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิต-19 อย่างเคร่งครัด กักตัว 14 วัน แยกอยู่ แยกกิน แยกนอน แยกอุปกรณ์ของใช้ใส่อาหาร สังเกตอาการตนเอง ควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง