ธ.ออมสิน เปิดรับสมัครบุคคล ผอ.ฝ่ายการตลาด สายงานการตลาดและสื่อสารองค์กร

ธ.ออมสิน เปิดรับสมัครบุคคล ผอ.ฝ่ายการตลาด สายงานการตลาดและสื่อสารองค์กร
มติชน
31 กรกฎาคม 2564 ( 20:13 )
6
ธ.ออมสิน เปิดรับสมัครบุคคล ผอ.ฝ่ายการตลาด สายงานการตลาดและสื่อสารองค์กร

 

ธนาคารออมสิน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด สายงานการตลาดและสื่อสารองค์กร โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2564

 

 

อ่านรายละเอียดได้ที่ > https://www.gsb.or.th/contact_gsb/recruitment หรือ Scan QR Code
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสรรหาและแต่งตั้งโยกย้าย โทรศัพท์ 083-214-0746

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง