"เชียงใหม่" แยกโซนสีโควิด อำเภอไหนป่วยเยอะสุดเช็กเลย!

"เชียงใหม่" แยกโซนสีโควิด อำเภอไหนป่วยเยอะสุดเช็กเลย!
TNN ช่อง16
19 เมษายน 2564 ( 12:05 )
42
"เชียงใหม่" แยกโซนสีโควิด อำเภอไหนป่วยเยอะสุดเช็กเลย!

วันนี้( 19 เม.ย.64) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานพื้นที่อำเภอที่พบผู้ติดเชื้อ (ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2564) ดังนี้ โซนสีแดง มี 7 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อ 1,185 คน ,อ.สันทราย 216 คน ,อ.สันกำแพง 104 คน ,อ.สารภี 100 คน ,อ.หางดง 85 คน ,อ.แม่ริม 78 คน และ อ.ดอยสะเก็ด 60 คน


โซนสีส้ม มี 7 อำเภอ ได้แก่ อ.สันป่าตอง พบผู้ติดเชื้อ 40 คน ,อ.แม่แตง 27 คน ,อ.ฝาง 16 คน ,อ.ดอยหล่อ 16 คน ,อ.เชียงดาว 14 คน ,อ.แม่อาย 14 คน และ อ.จอมทอง 13 คนโซนสีเหลือง มี 10 อำเภอ ได้แก่ อ.พร้าว พบผู้ติดเชื้อ 10 คน ,อ.แม่วาง 9 คน ,อ.เวียงแหง 7 คน .อ.แม่ออน 7 คน .อ.ไชยปราการ 5 คน .อ.แม่แจ่ม 4 คน .อ.ฮอด 4 คน .อ.ดอยเต่า 3 คน .อ.อมก๋อย 3 คน และ อ.สะเมิง 2 คนสำหรับโซนสีขาวซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อยังคงมีเพียงเดียวคือ อ.กัลยาณิวัฒนาทั้งนี้ มีผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการสอบสวน 13 ราย


โซนสีประจำอำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้มีมติให้แบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนสีเพื่อแบ่งพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาด และเป็นการควบคุมจำกัดวงการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมืองดการเดินทางโดยไม่จำเป็น เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งโซนสีออกเป็น 4 โซน ได้แก่ 

สีขาว คือ พื้นที่ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อ 

สีเหลือง พื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อ 1-10 ราย 

สีส้ม คือ พื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อ 11-50 คน 

สีแดง พื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อ 51 รายขึ้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง