จิตอาสาชุมชนแม่พวก ร่วมพัฒนาหมู่บ้านทำความดีเฉลิมพระเกียรติ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ในวันคล้ายวันประสูติ

จิตอาสาชุมชนแม่พวก ร่วมพัฒนาหมู่บ้านทำความดีเฉลิมพระเกียรติ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ในวันคล้ายวันประสูติ
77ข่าวเด็ด
2 กรกฎาคม 2563 ( 08:29 )
64
จิตอาสาชุมชนแม่พวก ร่วมพัฒนาหมู่บ้านทำความดีเฉลิมพระเกียรติ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ในวันคล้ายวันประสูติ


วันที่ 2 กรกฎาคม นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เป็นประธานจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชกุนารี ที่อาคารโบราณสถานีรถไฟแม่พวก หมู่ 5 บ้านแม่พวก ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติวันที่ 4 กรกฎาคมที่จะถึงนี้ นับเป็นโอกาสมหามงคลยิ่ง ที่พศกนิกรทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ ที่เลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาทรงนำหลักธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาไปทรงยึดถือปฏิบัติทรวงเป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนชาวไทยมาโดยตลอด

 


เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ที่ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ สำนักงานวัฒนธรรม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุกสาขาอาชีพพร้อมใจกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์คือ กิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรมบวชป่าสักเฉลิมพระเกียาติ มีประชาชนมาร่วมจำนวน 100 คน

 


พื้นที่ดังกล่าวถือเป็นบริเวณอนุรักษ์ต้นไม้สักสายพันธุ์ดีของจังหวัดแพร่ เป็นสวนไม้สักที่ปลูกแห่งแรกของประเทศ อยู่ติดกับทางรถไฟและสถานีรถไฟแม่พวก ซึ่งเป็นสถานีโบราณที่การรถไฟได้อนุมัติให้ชุมชนดูแลต่อไปไม่รื้อออกเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน โดยเฉพาะสถานีแห่งนี้เคยไปสถานีสุดท้ายของภาคเหนือหรือสุดทางรถไฟในสมัยรัชกาลที่ 5

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง