รีเซต

เกษตรกรแคนาดาจ่อผลิต 'พืชผล' น้อยลง เซ่นพิษอากาศแห้งแล้ง

เกษตรกรแคนาดาจ่อผลิต 'พืชผล' น้อยลง เซ่นพิษอากาศแห้งแล้ง
Xinhua
31 สิงหาคม 2566 ( 19:25 )
8
เกษตรกรแคนาดาจ่อผลิต 'พืชผล' น้อยลง เซ่นพิษอากาศแห้งแล้ง

ออตตาวา, 31 ส.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันอังคาร (29 ส.ค.) สำนักงานสถิติแห่งชาติแคนาดา รายงานตัวเลขคาดการณ์ผลผลิตที่อ้างอิงภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกษตร ซึ่งระบุว่ากลุ่มเกษตรกรแคนาดามีแนวโน้มผลิตข้าวสาลี ผักกาดก้านขาว ข้าวบาร์เลย์ และข้าวโอ๊ตได้น้อยลงในปี 2023รายงานระบุว่าการผลิตพืชผลส่วนใหญ่ที่ลดลงเป็นไปตามผลผลิตที่ลดลงเพราะสภาพอากาศแห้งแล้งในภาคตะวันตกของแคนาดา โดยการผลิตข้าวสาลีในปี 2023 มีแนวโน้มลดลงร้อยละ 14.2 เมื่อเทียบปีต่อปี อยู่ที่ 29.5 ล้านตัน ส่วนผลผลิตอาจจะลดลงร้อยละ 18.6 อยู่ที่ 41.2 บุชเชลต่อเอเคอร์ ซึ่งชดเชยด้วยพื้นที่เก็บเกี่ยวที่คาดว่าจะสูงขึ้น โดยคาดว่าจะสูงขึ้นร้อยละ 5.6 อยู่ที่ 26.3 ล้านเอเคอร์ (ราว 66.5 ล้านไร่)การผลิตผักกาดก้านขาวในปี 2023 มีแนวโน้มลดลงร้อยละ 6.1 อยู่ที่ 17.6 ล้านตัน ส่วนผลผลิตอาจจะลดลงร้อยละ 8.8 อยู่ที่ 35.4 บุชเชลต่อเอเคอร์ ขณะพื้นที่เก็บเกี่ยวอาจจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 อยู่ที่ 21.9 ล้านเอเคอร์ (ราว 55.4 ล้านไร่)การผลิตข้าวบาร์เลย์ในปี 2023 มีแนวโน้มลดลงร้อยละ 20.7 อยู่ที่ 7.9 ล้านตัน และการผลิตข้าวโอ๊ตมีแนวโน้มลดลงร้อยละ 53.5 อยู่ที่ 2.4 ล้านตัน ซึ่งถือว่าต่ำที่สุดในช่วงเวลากว่าทศวรรษขณะการผลิตข้าวโพดในปี 2023 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 อยู่ที่ 14.7 ล้านตัน และการผลิตถั่วเหลืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 อยู่ที่ 6.7 ล้านตัน เพราะมีพื้นที่เก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้นอนึ่ง สำนักงานฯ พึ่งพาเทคโนโลยีดาวเทียมและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการเกษตร เพื่อจำลองผลผลิตและการผลิตพืชเบื้องต้นนับตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมา

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง