ไฟเขียวช่วยผู้พิการ ช่วงโควิด ขยายเวลาพักหนี้ - กู้ฉุกเฉิน จ่อเปิด รพ.สนามเฉพาะ

ไฟเขียวช่วยผู้พิการ ช่วงโควิด ขยายเวลาพักหนี้ - กู้ฉุกเฉิน จ่อเปิด รพ.สนามเฉพาะ
ข่าวสด
13 พฤษภาคม 2564 ( 10:37 )
16
ไฟเขียวช่วยผู้พิการ ช่วงโควิด ขยายเวลาพักหนี้ - กู้ฉุกเฉิน จ่อเปิด รพ.สนามเฉพาะ

ไฟเขียว ช่วยผู้พิการ ช่วงโควิดระบาด "ขยายเวลาพักชำระหนี้ - กู้ยืมเงินฉุกเฉิน - ขยายอายุบัตรผู้พิการคุ้มครองสวัสดิการ" เตรียมเปิด รพ.สนามผู้พิการ 1 มิ.ย.นี้

 

 

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่า ที่ประชุมมีมติที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้พิการภายใต้สถานการณการแพร่ระบาด โควิด 19 ดังนี้

 

 

1.ขยายเวลามาตรการพักชำระหนี้เงินกู้ยืมประกอบอาชีพของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2565 จากเดิมสิ้นสุด 31 มี.ค.2564

 

2.ขยายเวลาการยื่นขอกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ กรณีฉุกเฉิน ที่ให้กู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่มีดอกเบี้ย ปลอดชำระหนี้ จากที่จะหมดเขต สิ้นเดือนนี้ เป็นถึง 30 ก.ย.นี้ โดยให้พิจารณาคำขอกู้ของแต่ละรายให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน นับแต่วันยื่นเรื่อง ขณะนี้มีผู้พิการที่รอการพิจารณาเงินกู้ฉุกเฉิน อยู่ 1.2 หมื่นราย

 

3.แก้ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯให้องค์กรผู้พิการสามารถเป็นผู้ค้ำประกันการกู้ยืมเงินของผู้พิการได้ เพื่อเป็นการเพิ่มการเข้าถึงบริการกู้ยืมเงินกองทุนฯได้มากขึ้น

 

4.ขยายเวลาอายุบัตรประจำตัวผู้พิการออกไป6เดือน เพื่อไม่ให้ผู้พิการที่บัตรฯจะหมดอายุในช่วงสถานการณ์โควิด19 ต้องลำบากในการเดินทางมาต่ออายุบัตร และเป็นการรักษาสิทธิและสวัสดิการคนพิการแม้บัตรจะหมดอายุก็ตาม คาดว่าจะมีจำนวน 5 หมื่นคน

 

5.เสนอต่อศบค.พิจารณาจัดลำดับความสำคัญการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มผู้พิการที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุและไม่มี7โรคเสี่ยงเรื้อรัง ซึ่งมีอยู่ประมาณ 8 แสนคน

 

6.มอบหมายกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการเผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19 สำหรับคนพิการ

 

 

น.ส.รัชดา กล่าวว่า ที่ประชุมติดตามความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม สำหรับผู้พิการ ซึ่งจะใช้สถานที่ของอาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 220 เตียง มีล่ามภาษามือ การดูแลพิเศษ และเปิดให้ผู้ดูแลผู้พิการเข้าพักได้ด้วย โดยเป็นการบูรณาการการทำงานระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยคาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการได้ในวันที่ 1 มิ.ย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง